Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorgenomen planning totstandkoming Ruimtelijke Koers

De voorbereiding van de Ruimtelijke Koers Houten bestaat uit vele stappen. Mede door de maatregelen van het Rijk om het Coronavirus te bestrijden, gaat de gemeente de planning en aanpak voor de inspraakperiode en politieke besluitvorming herzien.

2020: datum nog ontbekend
Debat en besluitvorming door de gemeenteraad

2020: datum nog niet bekend
Extra lange RondeTafelGesprek waarbij de gemeenteraad het college (en interne en externe adviseurs) zal bevragen

2020: datum nog niet bekend
RondeTafelGesprek gemeenteraad waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen inspreken 

2020: periode nog niet bekend
Inspraakmogelijkheid inwoners op Ruimtelijke Koers (ter inzage legging)

2019: vanaf 4e kwartaal
Schrijven rapport Concept-Ruimtelijke Koers

2019: 14 november
In gesprek met inwoners: wat is er met de inbreng gedaan? Zijn we op de goede weg?

2019: 3e kwartaal
Gesprekken met experts en belanghebbenden in de zoekgebieden

2019: 6 juli
In gesprek met inwoners: ontwerpatelier

2019: 2 en 4 juli
In gesprek met inwoners: fietstochten door zoekgebieden

2019: 12 juni
In gesprek met inwoners: startbijeenkomst

2019: juni
Online meedenken door inwoners (‘Volqsdialoog’)

2019: 12 februari
Plan van Aanpak unaniem door de gemeenteraad vastgesteld

2019: 24 januari
Samenlevingsoverleg met inwoners over Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers

2018: juni
Na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvonden, is een Expertsessie Bouwen & Wonen met inwoners georganiseerd als voorbereiding op Collegeprogramma 2018-2022.

2018: februari
Stadsgesprek met inwoners en oplevering van de Stedenbouwkundige Verkenning

Print Icoon printen