Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Planning totstandkoming Ruimtelijke Koers Houten 2040

De voorbereiding van de Ruimtelijke Koers Houten bestaat uit vele stappen. Mede door de maatregelen van het Rijk om het Coronavirus te bestrijden, heeft de gemeente de planning en aanpak voor de inspraakperiode en politieke besluitvorming herzien.

2020: 29 september
Behandeling en besluitvorming door de gemeenteraad.

2020: 15 september, vanaf 20.00 uur  
Extra lange Rondetafelgesprek waarbij de gemeenteraad het college (en interne en externe adviseurs) zal bevragen. Inwoners kunnen meeluisteren.

2020: 1 september, 20.00 - 22.00 uur  
Rondetafelgesprek gemeenteraad waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hun mening kunnen geven. Wilt u gebruik maken van dit spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 1 september 12.00 uur. Dat kan via het aanmeldingsformulier op www.houten.nl/gemeenteraad. Telefonisch aanmelden kan bij het secretariaat van de griffie: 030 63 92 785.

2020: vanaf 21 april
Online expositie met hoofdlijnen van de Ruimtelijke Koers Houten 2040. Zie www.prettigwonenvooriedereen.nl.  

2020: 9 april t/m 18 juni 
Inspraakmogelijkheid inwoners op Ontwerp Ruimtelijke Koers 2040 (ter inzage legging)

2019: vanaf 4e kwartaal
Schrijven rapport Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040

2019: 14 november
In gesprek met inwoners: wat is er met de inbreng gedaan? Zijn we op de goede weg?

2019: 3e kwartaal
Gesprekken met experts en belanghebbenden in de zoekgebieden

2019: 6 juli
In gesprek met inwoners: ontwerpatelier

2019: 2 en 4 juli
In gesprek met inwoners: fietstochten door zoekgebieden

2019: 12 juni
In gesprek met inwoners: startbijeenkomst

2019: juni
Online meedenken door inwoners (‘Volqsdialoog’)

2019: 12 februari
Plan van Aanpak unaniem door de gemeenteraad vastgesteld

2019: 24 januari
Samenlevingsoverleg met inwoners over Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers

2018: juni
Na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvonden, is een Expertsessie Bouwen & Wonen met inwoners georganiseerd als voorbereiding op Collegeprogramma 2018-2022.

2018: februari
Stadsgesprek met inwoners en oplevering van de Stedenbouwkundige Verkenning

Print Icoon printen