Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Globale planning totstandkoming Ruimtelijke Koers

De voorbereiding van de Ruimtelijke Koers Houten bestaat uit vele stappen. Hieronder de planning op hoofdlijnen. Wanneer de Ruimtelijke Koers is vastgesteld door de gemeenteraad, is er een basis om de gebieden de komende jaren te kunnen ontwikkelen en woningen te bouwen.

2020: 2e kwartaal:
Behandeling Ruimtelijke Koers door de gemeenteraad.

2020: 1e/2e kwartaal
Inspraakmogelijkheid inwoners op Concept Ruimtelijke Koers (ter inzage legging)

2019: vanaf 4e kwartaal
Schrijven rapport Concept-Ruimtelijke Koers

2019: 14 november
In gesprek met inwoners: wat is er met de inbreng gedaan? Zijn we op de goede weg?

2019: 3e kwartaal
Gesprekken met experts en belanghebbenden in de zoekgebieden

2019: 6 juli
In gesprek met inwoners: ontwerpatelier

2019: 2 en 4 juli
In gesprek met inwoners: fietstochten door zoekgebieden

2019: 12 juni
In gesprek met inwoners: startbijeenkomst

2019: juni
Online meedenken door inwoners (‘Volqsdialoog’)

2019: 12 februari
Plan van Aanpak unaniem door de gemeenteraad vastgesteld

2019: 24 januari
Samenlevingsoverleg met inwoners over Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers

2018: juni
Na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvonden, is een Expertsessie Bouwen & Wonen met inwoners georganiseerd als voorbereiding op Collegeprogramma 2018-2022.

2018: februari
Stadsgesprek met inwoners en oplevering van de Stedenbouwkundige Verkenning

Print Icoon printen