Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wat is de Ruimtelijke Koers

Houten

Ruimtelijke Koers Houten

In de Ruimtelijke Koers Houten zal de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van Houten op hoofdlijnen beschrijven.  Het is een globale uitwerking, dus niet heel gedetailleerd, dat gebeurt in een latere fase.  Ook werken we toe naar toekomstkaart. Hierop willen we,  met  vlekken en kleuren, aangeven in welke gebieden gebouwd kan worden en waar ruimte is voor groen en landschap.  We bekijken daarbij op allerlei vlak of de plannen passen in de omgeving  en of ze in de toekomst realiseerbaar zijn. Natuurlijk betrekt Houten daar ook de Provincie Utrecht en de buurgemeenten bij.

Gevolgen voor de leef- en woonomgeving

De toevoeging van 4.000 tot 5.000 woningen heeft flinke gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. Ter vergelijking: op het moment heeft Houten ongeveer 20.000 woningen. 

De komst van de nieuwe woningen en hun bewoners betekent ook iets voor de Houtense samenleving en leefomgeving. Het aantal voorzieningen zal moeten meegroeien en de ruimtelijke inrichting van en rondom Houten zal veranderen. Wat is belangrijk voor Houtenaren om in de toekomst ook prettig in Houten te wonen? Dit gaat de gemeente Houten onderzoeken met het opstellen van de Ruimtelijke Koers.

Veel vragen en keuzes maken

De Ruimtelijke Koers moet de mogelijkheden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de kernen in de gemeente Houten in beeld  brengen en keuzes maken.

We moeten nog veel vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld, welke typen woningen gaan we bouwen? Wat zijn de gevolgen van meer inwoners en huizen voor voorzieningen, zorg, sport, mobiliteit, werk, economie, landschap en recreatie? En hoe kunnen we de komst van nieuwe woningen aangrijpen om flinke stappen te maken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering? Wat betekent dit voor de regio, de gemeente Houten en de potentiƫle ontwikkellocaties? In 2017 is dat onderzoek al gestart met een Stedenbouwkundige Verkenning.

Daarbij hebben we in beeld gebracht wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn. De verkenning laat ook de mogelijkheden zien voor uitbreiding van woningbouw.

Print Icoon printen