Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke plannen

Vanaf deze pagina kunt u de verschillende ruimtelijke plannen benaderen die (digitaal) ter inzage zijn gelegd door de gemeente.

Handboek

Er is een Houtens Handboek beschikbaar voor het opstellen van digitale bestemmingsplannnen. Het Handboek PDF icon Digitale Uitwisseling Bestemmingsplannen Gemeente Houten 1.4 (1.4 MB) beschrijft op welke wijze nieuwe bestemmingsplannen moeten worden gemaakt.

 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De digitale versie van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016) is in te zien via:

Print Icoon printen