Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuwe beleidsnota reclame in de openbare ruimte vastgesteld

Op 23 april heeft de gemeenteraad de kaders van de nieuwe beleidsnota reclame in de openbare ruimte vastgesteld. Het uitvoeringsdeel van de beleidsnota is vastgesteld door het college op 14 mei.

Deze nieuwe beleidsnota biedt meer mogelijkheden voor reclame in de openbare ruimte. Daarbij is de insteek om de gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte te optimaliseren.

Mogelijkheden van buitenreclame

Een marktinventarisatie heeft uitgewezen dat er in de gemeente Houten voldoende mogelijkheden zijn om de inkomsten uit buitenreclame te vergroten. Er is ruimte voor onder andere een reclamemast langs de A27, reclame in bushokjes en een vast netwerk van A0 reclamedisplays (ter vervanging van de huidige 13 spandoek- en driehoeksbordenlocaties).

Om ongewenste situaties tegen te gaan, zijn basisrandvoorwaarden aan de reclame gesteld. De randvoorwaarden hebben betrekking op verkeersveiligheid, gebruik en beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke kwaliteit,  duurzaamheid en regels voor de reclame-uitingen.

De komende maanden voert de gemeente Houten de nieuwe vormen van reclame gefaseerd in. Zodra er nieuws is over de voortgang van de uitvoering, informeren wij u daarover informeren.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met dhr. E. Mauritz, afdeling openbare werken, via (030) 6392611.

Print Icoon printen