Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Notitie beleidsregels vereenvoudiging beleid en bestemmingsplannen in woongebieden

Op 4 december 2012 is de notitie beleidsregels Vereenvoudiging beleid en bestemmingsplannen in woongebieden  vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

De notitie geeft vaste kaders voor maten en het toegestane gebruik van bijbehorende bouwwerken als schuurtjes, aanbouwen, erfafscheidingen, balkons, kelders, etc. De notitie is opgesteld om een meer eenduidige regeling op te stellen voor het realiseren van bijbehorende bouwwerken bij woningen.
Hiermee beoogt het college een verdere invulling te geven aan het streven naar vermindering van regels voor burgers. De notitie is een actualisering en herziening van de vorige notitie “ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen in woongebieden” uit 2003.

Vragen

Voor vragen over de beleidsnotitie kunt u contact opnemen met dhr. A. Botermans van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 030 - 63 92 611.

Print Icoon printen