Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Notitie beroep en bedrijf aan huis

Op 1 mei 2012 is de notitie beroep en bedrijf aan huis  vastgesteld door het college van B en W. De beleidsnotitie is opgesteld om te bepalen in hoeverre beroepen en bedrijven aan huis binnen een woonbestemming toelaatbaar zijn. De notitie is een actualisering van de notitie “beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van woningen” uit 2001.

De beleidsnotitie wordt als basis gebruikt voor nieuwe bestemmingsplannen en is bovendien een toetsingskader voor aanvragen voor omgevingsvergunningen voor een beroep of bedrijf aan huis op plaatsen die niet in het huidige bestemmingsplan passen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het cluster "Vergunningverlening" via 030-6392 611

Print Icoon printen