Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwikkeling Woonvisie Houten 2025

Hoe blijft Houten ook in de toekomst een gemeente waar je wilt (blijven) wonen? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Woonvisie Houten 2025.

Denk en discussieer mee

Houten wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen is. Dit is het belangrijkste doel van de woonvisie. De samenstelling van Houten verandert en daarmee ook de woonwensen van de bijna 50.000 inwoners. Hoe gaan we om met ontwikkelingen als vergrijzing, lange wachttijden voor een huurwoning en een groeiende groep kleinere huishoudens? Welke rol is weggelegd voor de woningcorporatie, zorginstellingen en projectontwikkelaars? Hoe houden we wonen betaalbaar zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen? Over deze en andere onderwerpen op het gebied van wonen gaat de gemeente de komende maanden graag in gesprek met inwoners en organisaties. U kunt ook meediscussiƫren over het wonen in Houten via het onlineplatform Argu. Op woensdag 28 oktober is er een woondebat.

Eind dit jaar wordt alle inbreng verzameld en verwerkt tot een concept-woonvisie. Hierin staan dan de visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in Houten tot en met 2025 met een doorkijk naar 2040. Daarna volgt begin 2016 de bespreking en besluitvorming door de gemeenteraad.

Meer informatie?

Vragen over de woonvisie in wording? Neem dan contact op met de heer C. Strooper via (030) 63 92 611.

Dit filmpje geeft in een notendop de kern van de nieuwe woonvisie weer. 

Print Icoon printen