Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Wat is een bestemmingsplan of beheersverordening?

Een bestemmingsplan en een beheersverordening geven aan waar en wat gebouwd mag worden. Maar ook hoe de grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Het zijn juridische documenten, die voor iedereen bindend zijn.

Een bestemmingsplan of een beheersverordening bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten
  • Regels
  • Een toelichting

Bestemmingsplan of beheersverordening inzien

U wilt een bestemmingsplan of beheersverordening inzien? Dat is mogelijk. Deze zijn digitaal beschikbaar via de website van het landelijk loket of via de gemeentelijke webviewer RO-View.

Bestemmingsplan of beheersverordening niet digitaal beschikbaar

Is er een bestemmingsplan of beheersverondening niet digitaal beschikbaar? Dan is het mogelijk deze in te zien in het Gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Reageren

Wil u reageren op een plan dat in procedure is? Dan staat bij het bestemmingsplan aangegeven welke werkwijze u hiervoor moet volgen.  

Print Icoon printen