Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Beheersverordening Houten Centrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 20 september 2016 de PDF icon Beheersverordening Houten Centrum (88.1 MB)gewijzigd heeft PDF icon vastgesteld (29 KB).

Bestaande rechten gehandhaafd

De verordening vervangt het bestemmingplan Houten Centrum en dient als toetsingsgrond voor aanvragen voor omgevingsvergunningen. In de beheersverordening Centrum zijn het bestaande gebruik van gronden en bebouwing en de bestaande rechten daarvoor vastgelegd. Tevens zijn de bestaande toegestane bebouwingsmogelijkheden overgenomen. De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het eerdere ontwerp betreffen:

- een aantal ondergeschikte wijzigingen in de archeologieregels (artikel 4 en 5);

- het overnemen van de bestaande bouwrechten uit het bestemmingsplan Centrum voor het bouwen in de openbare ruimte (artikel 3.2.3).

Als inwoners of bedrijven de mogelijkheden op hun grond willen veranderen, blijft dat mogelijk via een apart bestemmingsplan, danwel een reguliere of uitgebreide omgevingsvergunning.

Geen bezwaar of beroep

Omdat de beheersverordening alleen bestaande rechten en mogelijkheden overneemt en vastlegt, is er geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep. Het plan is daarmee onherroeppelijk geworden.

Waar kunt u de beheersverordening raadplegen?

De verordening is raadpleegbaar bij de GemeenteIngang in het gemeentehuis. Voor het inzien van de verordening kunt u een afspraak maken via www.houten.nl/afspraak.

De verordening is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.003CENTRUM-VSBV . De bronbestanden zijn beschikbaar via ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.003CENTRUM-VSVB.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. de Goede van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 030-63 92 826.

Print Icoon printen