Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 30 april 2020 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy’.

Het plan

De gemeente Houten heeft begin 2018 twee bedrijfspercelen aan de Tuurdijk 1 en 3a in 't Goy aangekocht om hier woningbouw te ontwikkelen om het woningaanbod in 't Goy te vergroten en daarmee de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. Vervolgens is in overleg met omwonenden een ontwerpverkaveling vervaardigd en na een selectieprocedure een ontwikkelaar gekozen.

Deze ontwikkelaar heeft dit  uitgewerkt tot een woningbouwplan met 16 woningen in diverse woningtypologieën en financieringscategorieën. In het programma wordt daarmee invulling gegeven aan de behoefte aan woningen voor senioren en gezinnen.

Ter inzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy ‘kunt u inzien. Dit kan vanaf donderdag 19 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Hiervoor maakt u een afspraak via (030) 63 92 611 of via www.houten.nl/inzien.

Het plan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u uw mening kenbaar wil maken?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het ontwerpbestemmingplan indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Uw schriftelijke zienswijze(n) richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Voor uw mondelinge zienswijze(n) maakt u een afspraak met de heer P. de Moed van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hiervoor belt u naar (030) 63 92 611.

Vervolg

Na afloop van de inzageperiode beoordelen we de binnengekomen reacties. De gemeente beantwoordt deze. De gemeenteraad stelt het uiteindelijke ontwerpplan vast.

Print Icoon printen