Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie hoek Lobbendijk/Koningin Wilhelminaweg (oude locatie Bogermanschool) en bijbehorende omgevingsvergunning

Op 6 juli 2016 heeft de Raad van State PDF icon uitspraak (378 KB) gedaan in de beroepszaak tegen het vastgestelde bestemmingsplan “Herontwikkelingslocatie hoek Lobbendijk/Koningin Wilhelminaweg (oude locatie Bogermanschool)” d.d. 2 juli 2015 en de verleende omgevingsvergunning.

Inhoud uitspraak

Het beroep tegen het bestemmingsplan is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden.

Naast het beroep tegen het bestemmingsplan is ook beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning. Dit beroepschrift is op één aspect gegrond verklaard: flora/fauna. De omgevingsvergunning is daarom vernietigd. Omdat op het moment dat er beslist werd op het beroep uit nader onderzoek was gebleken dat er geen strijdigheid is met de bepalingen uit de Flora- en Faunawet, heeft de Raad van State de rechtsgevolgen van de vergunning in stand gelaten. Dit betekent dat er gebouwd kan gaan worden. Tegen deze uitspraak staan geen rechtsmiddelen meer open, de uitspraak is daarmee onherroepelijk geworden.

Stukken inzien

De stukken liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Om de documenten in te zien kunt u telefonisch of via www.houten.nl/afspraak een afspraak maken. Kies bij product voor ‘Inzien/informatie document’.

De uitspraak is ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0390BOGERMAN-GUBP en via de gemeentelijke webviewer RoView: 0321.roview.net. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.  

Voortgang project

De asbestsanering en sloop van de school en het bijbehorende noodgebouw zijn inmiddels gestart. Naar verwachting begint in september de bouw van het appartementengebouw.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen met dhr. P. de Moed of mevr. Y. Monincx van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Print Icoon printen