Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gerechtelijke uitspraak bestemmingspan 't Goy en omgeving

Op 6 juli 2016 heeft de Raad van State een PDF icon (tussen)uitspraak (564 KB) gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan ’t Goy en omgeving.

Inhoud uitspraak

Drie van de vier ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard. Alleen het beroep dat was ingesteld tegen het positief bestemmen van een boomgaard aan de Tuurdijk is gegrond verklaard. Via een bestuurlijke lus moet de gemeente het besluit op dit punt aanpassen. Hiervoor is een termijn gesteld van 20 weken. Voor het overige is het bestemmingsplan onherroepelijk in werking getreden.

Stukken inzien

De stukken liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Om de documenten in te zien kunt u telefonisch of via www.houten.nl/afspraak een afspraak maken. Kies bij product voor ‘Inzien/informatie document’.

De uitspraak is ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0220TGOYENOMG-GTBP en via de gemeentelijke webviewer RoView: 0321.roview.net. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.

Vervolg

De verwachting is dat de raad na de zomerperiode een besluit neemt zoals de Raad van State dat aan de gemeente heeft opgedragen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen met mevr. Y. Monincx van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Print Icoon printen