Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbesluit gemeentelijke coördinatieregeling Project Snoeksloot 62 – 64 - Grote en Kleine Geer

Voorbereiden ruimtelijke ontwikkeling Snoeksloot 62 – 64 in Houten

Het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ze een bestemmingsplan voorbereiden. Het gaat om Snoeksloot 62 – 64 in Houten. De voorbereidingen gebeuren op basis van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.

Coördinatieregeling

Voor het project ‘De Geer’ in Houten geldt de gemeentelijke coördinatieregeling. Dit besloot de gemeenteraad op 22 januari 2019. Deze regeling is opgenomen in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. Met de coördinatieregeling stroomlijnen we de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor bouwen en het veranderen van een monument. Ook maken we deze ontwerpbesluiten gelijktijdig bekend. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de coördinatie. De gemeenteraad beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders over het verlenen van de aangevraagde vergunning

Plangebied

Voor de stukken grond aan de Snoeksloot 62 en 64 in Houten is een plan ontwikkeld. Dit plan gaat ook over de gronden aan de voorkant van het nu bestaande parkeerterrein.

Bekendmaken en inzien ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen

Het bekendmaken - van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen en de stukken die daarbij horen - gebeurt op grond van de artikelen 3.8 en 3.31 Wet ruimtelijke ordening.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt verschillende zaken mogelijk. In het gemeentelijk monument De Grote Geer (Snoeksloot 62) kan een gezinshuis worden gebouwd. Daar krijgen bewoners intensieve training in zelfstandigheid (kamertraining). Het gezinshuis is voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren tot en met 21 jaar. In een bijgebouw komt een kantoorruimte/huiskamer. In het gemeentelijk monument De Kleine Geer (Snoeksloot 64) zullen twee (reguliere) gezinswoningen worden gebouwd.

Verder nemen we in het plan op:

 • bouwen van drie seniorenwoningen achter De kleine Geer en
 • zes gezinswoningen op het voormalige parkeerterrein.

Nieuwe parkeerplaatsen komen aan de voorkant van het nu bestaande parkeerterrein. Dit heeft nu de bestemming Groen.

Omgevingsvergunningen

 1. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (UV19209) gaat over de volgende activiteiten:
 • het bouwen van 9 woningen;
 • het verbouwen van De Kleine Geer (2 woningen);
 • het verbouwen van het monument ‘De kleine Geer’ (2 woningen).
 1. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (UV19210) gaat over de volgende activiteiten:
 • Het verbouwen van het monument ‘De Grote Geer’ (gezinshuis);
 • Het bouwen van een bijgebouw.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken die daarbij horen kunt u van donderdag 31 oktober tot en met 11 december 2019 (zes weken)inzien bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/inzien of via (030) 63 92 611.

De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Vanaf 1 november kunt u de documenten ook inzien via:

 • via www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn= NL. IMRO.0321.0560SNOEKSLOOT62-OWBP (het ontwerpbestemmingsplan);
 • http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL. IMRO.0321.0560SNOEKSLOOT62-OWBP;
 • de gemeentelijke we viewer Review: http://0321.roview.net/. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerkant van de webpagina.

Wat als u uw mening kenbaar wil maken?

Tijdens de periode waarin u de documenten kunt inzien, kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen:

 • als het gaat over het ontwerpbestemmingsplan laat u dat weten aan de gemeenteraad van Houten;
 • als het gaat over de ontwerp-omgevingsvergunningen laat u dat weten aan het college van burgemeester en wethouders.

Als u schriftelijk wilt reageren, dan kunt u een brief sturen naar:

 • Gemeenteraad van Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten.
 • College van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten

Een mondelinge reactie kunt u geven aan een van onderstaande medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 030 – 63 92 611

  • mevrouw M.S. Mol – van Zelst,
  • de heer J. Tonneijk of
  • mevrouw Z. El Moussaoui.

Print Icoon printen