Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven

Burgemeester en wethouders van Gemeente Houten maken bekend dat zij op 23 april 2019 ingestemd hebben met het ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven.

Het plan

Het Nieuwe Bos Wulven is gelegen in het bos Nieuw Wulven, direct ten noorden van de rondweg en ter hoogte van de inprikkers Het Veld en De Weide.

Het bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven zal de aanleg van een afslag aan de Rondweg, een toegangspad, een parkeerterrein voor maximaal 100 auto’s, horeca, een werkplaats voor bosonderhoud en speel-en trimtoestellen planologisch en juridisch mogelijk maken.

Ter inzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 mei  2019 gedurende zes weken ter inzage bij de Gemeente Houten. Ingang aan het Onderdoor 25 in Houten. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken via www.houten.nl/afspraak, inzage/informatie documenten. Het ontwerpbestemmingsplan is bovendien te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0530NBOSWULVEN-OWBP. Het plan is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/ Een handleiding voor deze viewer vind u aan de linkerzijde van de betreffende webpagina. Het plan wordt tevens in pdf-formaat beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.0530NBOSWULVEN-OWBP

Wat als u uw mening kenbaar wil maken?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van B. en W. van Houten, Postbus 30, 3990 DA te Houten. Mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunnen kenbaar gemaakt worden na afspraak met dhr. P. Wallenburg en dhr. P. de Moed van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (030) 63 92 611.

Vervolg

Na de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan worden de ontvankelijke zienswijzen gebundeld en voorzien van een gemeentelijk antwoord. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen de heren P. Wallenburg en P. de Moed van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Print Icoon printen