Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb RECTIFICATIE

Op 20 mei is bekendgemaakt dat bovengenoemd bestemmingsplan in ontwerp ter inzage zou worden gelegd met ingang van 25 mei 2020.

Op woensdag 20 mei zijn de ter inzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde besproken in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens deze vergadering is besloten om de behandeling met een week uit te stellen.

De bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde vindt opnieuw plaats in Het Groentje en in de Staatscourant.

Bij vragen kunt contact opnemen met de heer F. Morel of de heer J. Tonneijck (team Ruimtelijke Ontwikkeling): (030) 63 92 611.

Print Icoon printen