Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb

Op 26 mei 2020 heeft het college besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb. Dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien. Ook besloot het college dat u het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunt inzien.

Dit plan maakt de bouw van een nieuwe buurt in Houten Zuid mogelijk. Het plangebied ligt:

  • ten oosten van de spoorlijn,
  • ten zuiden van de warmtekrachtcentrale en de multifunctionele onderwijsaccommodatie,
  • ten westen het Citroengras/Hofstadpad en
  • ten noorden van het Schonauwensepad en de Vijfwal.

Er komen maximaal 220 woningen waaronder appartementen.

Hogere grenswaarden

Het plangebied ligt op korte afstand van (spoor)wegen. Om de woningen te kunnen bouwen moet het college hogere grenswaarden kunnen vaststellen.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan vanaf donderdag 4 juni tot en met woensdag 15 juli  2020 (zes weken). Hiervoor maakt u een afspraak via  (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Vanaf donderdag 4 juni 2020 kunt u de documenten ook inzien via:

  1. www.ruimtelijkeplannen.nl => plannaam Hofstad IVb; planidn: NL.IMRO.0321.0010BPHOFSTADIVB-OWPB;
  2. de gemeentelijke viewer Roview: http://0321.roview.net/. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerkant van deze webpagina;
  3. de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen. De documenten zijn in pdf-formaat.

Wilt u uw mening kenbaar maken?

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de inzagetermijn kan dit zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze(n) stuurt u aan de gemeenteraad van Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten. Voor uw mondelinge zienswijze(n) maakt u een afspraak met de heer F. Morel of de heer J. Tonneijck (team Ruimtelijke Ontwikkeling). Hiervoor belt u naar (030) 63 92 611.

Indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Tijdens de inzagetermijn kan dit zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze(n) richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Voor uw mondelinge zienswijze(n) maakt u een afspraak met de heer F. Morel of de heer J. Tonneijck (team Ruimtelijke Ontwikkeling). Hiervoor belt u naar (030) 63 92 611.

Vervolg

Na afloop van de inzageperiode beoordelen we de binnengekomen zienswijze(n). Daarna beslist de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan en het college over het hogere waardenbesluit.

Crisis- en herstelwet

Voor het te nemen besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor de beroepsprocedure. Hierover informeren wij u later via het vaststellingsbesluit in Gemeentenieuws.

Print Icoon printen