Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan Overeind 84

Ontwerpbestemmingsplan Overeind 84

Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend dat zij op 10 oktober 2017 ingestemd hebben met het ontwerpbestemmingsplan Overeind 84.

Het plan

Het plan is gelegen op het perceel aan het Overeind 84 in Schalkwijk. Bedoeling is om een mix van maatschappelijke en recreatieve functies te realiseren in combinatie met de bouw van 5 woningen. Het betreft een kwalitatieve uitbreiding van de huidige vergaderfaciliteiten en het realiseren van een boomgaard en een moestuin.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de Gemeente InGang in het gemeentehuis. Voor openingstijden of het maken van een afspraak verwijzen wij u naar de website www.houten.nl/afspraak

Het plan is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/ Een handleiding voor deze viewer vindt u aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.

Wat als u uw mening kenbaar wil maken?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Houten, Postbus 30, 3990 DA te Houten. Mondelinge zienswijzen op het bestemmingsplan kunnen kenbaar gemaakt worden na afspraak met dhr. Stam van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 030 - 63 92 611.

Vervolg

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden de zienswijzen gebundeld en voorzien van een gemeentelijk antwoord. Het bestemmingsplan wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Print Icoon printen