Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ’t Waal’

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ’t Waal’ voor. Dit gebeurt volgens artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Op 3 november 2020 heeft het college besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ’t Waal’ (Waalseweg 80, Tull en ’t Waal). Dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ’t Waal’ 

De bedoeling van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van waterwinning op de gronden binnen het plangebied van het bestemmingsplan en het boren van tien winputten en bijbehorende voorzieningen. Daarnaast wordt het terrein heringericht met weidevogelvoorzieningen. 

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan vanaf donderdag      
19 november 2020 tot en met woensdag 30 december 2020. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 030 – 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Vanaf 19 november 2020 kunt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ook inzien via: 

1.    www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn: NL.IMRO.0321.0611WAALSEWEG80-OWBP;
2.    de gemeentelijke viewer Roview: http://0321.roview.net. Een handleiding van deze viewer is te vinden aan de linkerkant van deze webpagina.

Ook kunt u de documenten behorende bij het ontwerpbestemmingsplan in pdf-formaat inzien via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen.

Wilt u uw mening kenbaar maken? 

Tijdens de terinzagetermijn kunt u een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ’t Waal’.

Voor uw mondelinge zienswijze(n) kunt u een afspraak maken met mevrouw L. Fassotte-Bams (team Ruimtelijke Ontwikkeling). Hiervoor kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente (030) 63 92 611. 

Vervolg 

Na afloop van de inzageperiode beoordelen we de eventueel ingediende zienswijze(n). Daarna beslist de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan. 

Print Icoon printen