Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgesteld bestemmingsplan Overeind 84

Vastgesteld bestemmingsplan Overeind 84

De gemeenteraad heeft in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening op 13 februari 2018 het bestemmingsplan Overeind 84 PDF icon ongewijzigd vastgesteld (30 KB).

Het plan

Het plan ligt op het perceel aan het Overeind 84 in Schalkwijk. Het gaat om het realiseren van een mix van maatschappelijke en recreatieve functies in combinatie met de bouw van vijf woningen. Het is een kwalitatieve uitbreiding van de huidige vergaderfaciliteiten en het aanleggen van een boomgaard en een moestuin.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan (PDF icon toelichting (1.8 MB) en PDF icon regels (3 MB)) met de PDF icon bijbehorende stukken (en verbeelding) (27 MB) liggen van donderdag 1 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak

U kunt vanaf donderdag 1 maart de stukken ook digitaal inzien via:

- www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0450OVEREIND84-VSBP
- http://0321.roview.net/. Een handleiding voor deze webviewer RoView vindt u aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.
- www.houten.nl/bestemmingsplannen.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het idn: NL.IMRO.0321.0450OVEREIND84-VSBP

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met ons besluit, kunnen een beroepschrift indienen. U moet dat doen binnen zes weken na vrijdag 2 maart 2018. Wel moet u op tijd een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Of u moet kunnen aantonen dat u hiertoe niet in staat bent geweest.  Een beroepschrift indienen doet u door een brief te sturen aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Als u een beroepschrift indient, verandert dat nu niets aan ons besluit.

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten totdat over uw beroep wordt beslist? Dan vraagt u de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak om meteen een voorlopige voorziening toe te kennen. Dit is een tussenoplossing, totdat uw beroepschrift is behandeld. Het besluit treedt niet in werking voordat over de voorlopige voorziening is beslist. Schrijf in uw brief waarom het zo belangrijk is dat de rechter meteen beslist.

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. van de Pluijm van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611

Print Icoon printen