Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Van Gorp

Gewijzigd besluit Milieuvoorschriften

Op 17 juli 2018 heeft ons college besloten de milieuvoorschriften ambtshalve te wijzigen. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. De rechtbank Midden-Nederland heeft ons de mogelijkheid geboden om enkele gebreken in dat besluit te herstellen. Dat hebben wij in Gewijzigd besluit ambtshalve wijzigen voorschriften omgevingsvergunning milieu van 2 september 2019 gedaan.

 De wijzigingen in de voorschriften zijn:

  • voorschrift 1.9 (zorgplicht) wordt opnieuw en ongewijzigd ten opzichte van de revisievergunning opgenomen;
  • voorschrift 1.10 (klachtenregistratie) wordt ingetrokken;
  • voorschrift 2.5 (besparing grondstoffen en voorkomen afvalstoffen) wordt opnieuw en ongewijzigd ten opzichte van de revisievergunning opgenomen;
  • voorschrift 4.8 wordt gedeeltelijk gewijzigd;
  • voorschrift 4.9 wordt gedeeltelijk gewijzigd;
  • voorschrift 4.10 wordt gedeeltelijk gewijzigd.

Onder de downloads vindt u het Gewijzigd besluit en het bijbehorend akoestisch onderzoek.

Wat als u het niet eens bent met dit Gewijzigd besluit?

 Belanghebbenden mogen beroep aantekenen tegen dit Gewijzigd besluit.

Heeft u vragen?

Dan kunt u bellen met het gemeentehuis 030 63 92 611 of een mail sturen naar gemeentehuis@houten.nl

Besluit niet eerder vergunde grond- en hulpstoffen

Besluit 21 februari 2019 Van Gorp biologische Voeders B.V. in Schalkwijk

Dit besluit gaat over niet eerder vergunde grond- en hulpstoffen die Van Gorp Biologische Voeders B.V. gebruikt. Ons college heeft op 21 februari besloten om voor die stoffen vergunning te verlenen.

Waarom dit besluit?

Op 17 juli 2018 heeft ons college de vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfstijden en het gebruiken van die stoffen geweigerd. Op 11 december 2018 heeft de rechtbank ons opgedragen om Van Gorp alsnog om aanvullende gegevens over die stoffen te vragen. Wij hebben alle voor Van Gorp geldende vergunningen doorgenomen.Daarbij bleek dat alleen melkpoeder en melkvervanger tot nu toe niet zijn vergund. aarom hebben wij Van Gorp om aanvullende gegevens over die stoffen gevraagd.

Dit besluit betekent geen uitbreiding van de productie. Het gaat alleen om het vergunnen van in het bedrijf gebruikte stoffen waarvoor niet eerder vergunning is verleend.

Wat als u het niet eens bent met dit besluit?

Alleen degene die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend, mogen beroep aantekenen tegen dit besluit.

Dossier Van Gorp

Gemeente Houten heeft de door Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. gevraagde vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfstijden in haar bedrijf op Pothuizerweg 4 in Schalkwijk geweigerd. Dit omdat het bedrijf niet voldoet aan de geluidrichtwaarden voor de landelijke, stille omgeving van het bedrijf. 

Van Gorp wilde haar bedrijfstijden uitbreiden naar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op het ontwerpbesluit op de aanvraag, waarin de gemeente in eerste instantie alleen de vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode weigerde, zijn door veel omwonenden van het bedrijf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan liet de gemeente een aanvullend geluidonderzoek uitvoeren. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de omgeving van het bedrijf heel stil is. De gemeente hanteerde daarom bij het toetsen van de aanvraag de geluidrichtwaarden voor een landelijke (stille) omgeving. Uit het geluidonderzoek blijkt dat het bedrijf daaraan niet kan voldoen. De gemeente heeft op basis van deze uitkomst de gevraagde vergunning geweigerd. Dit betekent dat het bedrijf terugvalt op de vergunning uit 2011 en alleen tijdens de huidige werktijden, van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 23.00 uur, in werking mag zijn.

Gemeente actualiseert ook voorschriften omgevingsvergunning milieu uit 2011

De voorschriften van de omgevingsvergunning milieu uit 2011 zijn door de gemeente geactualiseerd. Dit omdat die voorschriften deels waren verouderd door veranderde wet- en regelgeving en deels niet meer van toepassing waren door veranderingen binnen het bedrijf. Door het actualiseren van die voorschriften is de vergunning duidelijker geworden voor het bedrijf en de gemeente. 

Vragen en inzien eerdere documenten

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Els van den Hoven, team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving via (030) 63 92 611 of stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen