Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerp uitwerkingsplan 'Het vertrouwde dorp'

Het college van burgemeester en wethouders geeft kennis van het ter inzage leggen van het uitwerkingsplan 'Het vertrouwde dorp'. Op 14 juli 2020 heeft het college ingestemd met dit ontwerp uitwerkingsplan.

Het plan

Het ontwerp wijzigingsplan maakt het mogelijk om een kleinschalig zorgcomplex met 30 units voor mensen met dementie te bouwen. Het gaat om de braakliggende kavel tussen de Tuibrug en de Houtensewetering in Houten. Naast de units komt in het complex ook een verblijfsruimte voor de medewerkers.

Waar en wanneer kunt u het ontwerp uitwerkingsplan inzien?

Het ontwerp uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via tel. (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u op www.houten.nl/open.

Daarnaast is het ontwerp uitwerkingsplan in pdf-formaat beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen

Wat als u uw mening kenbaar wil maken?

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze geven over het ontwerp uitwerkingsplan.

Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Voor uw mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met mevrouw L. Fassotte-Bams of de heer J. Zwart van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via tel. (030) 63 92 611.

Vervolg

Na de terinzagelegging van het ontwerp uitwerkingsplan zullen wij de ontvankelijke zienswijzen samenvoegen en van een gemeentelijk antwoord voorzien. Vervolgens zal het college van burgemeester en wethouders het ontwerpplan vaststellen.

Vragen?

Met vragen neemt u contact op met mevrouw L. Fassotte-Bams of de heer J. Zwart van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via tel. (030) 63 92 611.

Print Icoon printen