Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorbereidingsbesluit

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Als de gemeente een bestemming van een stuk grond wil veranderen, is het niet gewenst dat er nog bouwvergunningen worden verstrekt voor realisering van de huidige bestemming. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen. Dat is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Dit besluit heeft een werkingsduur van één of twee jaar.

Op welke gebieden ligt momenteel een voorbereidingsbesluit?

Overzicht geldende voorbereidingsbesluiten

  • Hofstad 3    -    Raadsbesluit 07-11-2017  /  Publicatiedatum 22-11-2017  /  Inwerkingtreding 23-12-2017  /  Geldig tot en met 22-11-2018

Hoe lang duurt de aanhoudingsplicht op grond van een voorbereidingsbesluit?

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat het college van Burgemeester en Wethouders bouwvergunningen nog niet kan afgeven. Deze zogeheten aanhoudingsplicht kan het college onder bepaalde voorwaarden doorbreken.
Als binnen de werkingsduur van een voorbereidingsbesluit een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, kan de aanhoudingsplicht doorlopen totdat het bestemmingsplan in werking is getreden. De aanhoudingsplicht vervalt eerder, wanneer de gemeente de termijnen in de bestemmingsplanprocedure overschrijdt.

Verouderde bestemmingsplannen

In sommige gevallen kan het ook zijn dat voorbereidingsbesluiten worden genomen omdat bestemmingsplannen verouderd zijn (ouder dan 10 jaar) en de gemeente nieuwe ontwikkelingen in een bepaald gebied niet wil frustreren. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit voor zo'n gebied kunnen bouwvergunningen die niet in het oude plan passen toch worden verleend.

Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar en beroep worden gemaakt.

Om pdf-documenten te kunnen lezen heeft u de gratis downloadbare Adobe Reader nodig.

Print Icoon printen