Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorbereidingsbesluit Hofstad 3 (Grassen Noord)

Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in haar vergadering van 7 november 2017 heeft besloten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Hofstad 3.

Met een voorbereidingsbesluit kondigt de gemeenteraad aan dat er een bestemmingsplan in voorbereiding is.

Besluitgebied

PDF icon Het voorbereidingsbesluit (61 KB) heeft betrekking op het lege terrein tussen de wijken De Tuinen, Castellum en De Grassen. Bedoeling is om PDF icon dit gebied (157 KB) te veranderen in een woonwijk met ongeveer 300 koop-en huurwoningen.

Inwerkingtreding besluit

Het voorbereidingsbesluit treedt op 23 november 2017 in werking en heeft een werkingsduur van één jaar. Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep.

Effect

Het voorbereidingsbesluit zorgt voor de plicht om aanvragen voor een omgevingsvergunningen in het gebied van het voorbereidingsbesluit aan te houden. Hierdoor is de gemeente Houten in staat een nieuw bestemmingsplan, waarin een exploitatieplan is inbegrepen, te ontwikkelen ten behoeve van de aanleg van het woongebied Hofstad 3.

Inzage

Het raadsbesluit en de bijbehorende stukken zijn op verschillende manieren te raadplegen:

  • In het gemeentehuis aan het Onderdoor 25 te Houten. 
    Het gemeentehuis is uitsluitend geopend op afspraak. Een afspraak kunt u maken met de heer P. Bos van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (030) 63 92 611. Telefonisch is de gemeente bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.
  • op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0040HS3-VB01
  • via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.ro-view.net/.
    Een handleiding voor deze viewer vindt u aan de rechterzijde van de betreffende webpagina.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het planidentificatienummer: NL.IMRO.0321.0040HS3-VB01

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de heer P. Bos van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Print Icoon printen