Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar de gemeente Houten? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Houten naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Verhuizing digitaal doorgeven

U logt in met DigiD

Op afspraak verhuizing doorgeven

Wilt u de verhuizing in het gemeentehuis doorgeven, dan moet u eerst online een afspraak.

Afspraak maken

Wat heeft u nodig bij het doorgeven van uw verhuizing?

 • kopie van de koop- of huurovereenkomst

Gaat u bij iemand anders in huis wonen? Om u op dat adres in te kunnen schrijven, hebt u toestemming nodig. 

 • Toestemming van de hoofdbewoner via het formulier verklaring van inwoning;
 • kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner;
 • Kopie van de plaatsingsovereenkomst, als u naar een zorginstelling gaat.

Wie mag aangifte doen van de verhuizing?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
 • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Wie informeert de Gemeente over uw verhuizing?

Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? Doe dan de scan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Verhuizen vanuit of naar het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Kijk dan op de pagina

Verhuist naar het buitenland? Kijk dan op de pagina

Print Icoon printen