Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bestuurlijke boete bij onjuiste gegevens BRP

Vanaf 25 mei 2016 heeft de gemeente Houten de bestuurlijke boete voor de Basisregistratie Personen (BRP) ingevoerd.

De Basisregistratie personen moet de recente verblijfsgegevens van iedereen bevatten.

Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), artikel 4.17.

Waarom is een goede registratie nodig?

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld in het geval van een ramp. Om iemand tijdig te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving juist dan van belang. Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

Wanneer krijgt u een boete?

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw verplichtingen volgens de Wet BRP namelijk nakomen. Op de pagina verplichtingen BRP kunt u deze nalezen.

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

  • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
  • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
  • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen; en/of
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Hoe hoog is de boete?

De hoogte van de boete kan variƫren, maar is maximaal 325 euro.

Is bezwaar tegen de boete mogelijk?

Ja, meer informatie vindt u op de pagina bezwaar indienen.
De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als zij van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, zal dat moeten blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.  

Print Icoon printen