Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verplichtingen Wet basisregistratie personen (BRP) en bestuurlijke boete

De Wet basisregistratie personen is de juridische grondslag voor de basisregistratie personen (BRP). Hierin zijn de verplichtingen die u als burger heeft, opgenomen.

U moet de gemeente op de hoogte houden van wijzigingen in uw woonsituatie De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bepaalde verplichtingen volgens de Wet BRP niet nakomt. U bent verplicht om de juiste en actuele persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een verhuizing) moet u dus zelf tijdig doorgeven.

Meer specifiek beschrijft de Wet BRP onder meer de volgende verplichtingen:

 • Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing.
 • Aangifte van vertrek naar het buitenland als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft: niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.
 • Aangifte van vestiging uit het buitenland: uiterlijk de vijfde dag na de dag van vestiging. De verwachting moet zijn dat u twee derde van de tijd in het komende halfjaar in Nederland gaat verblijven. U bent dan verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Voor alle gevallen geldt dat de gemeente u de verplichting kan opleggen om informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.
 • Als iemand bij u ingeschreven staat op een briefadres, bent u verplicht om:

  • ervoor te zorgen dat hij zijn post krijgt
  • informatie te geven over zijn adres, als de gemeente daarom vraagt.

 • U bent verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gegevens over geboorte, huwelijk, etc. in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie. Hebben die feiten zich in het buitenland voorgedaan, dan bent u verplicht dat bij de gemeente te melden.
 • Ook kan het zijn dat de gemeente u oproept om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid. Dit zijn de echtgenoot, geregistreerde partner en andere nabestaanden tot en met de tweede graad. De gemeente kan u verplichten om documenten over deze zaken te overleggen. De informatie uit deze documenten zijn van belang voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.
 • De verplichtingen zoals genoemd rusten ook op ouders en verzorgers van minderjarigen, waarbij gesteld kan worden dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen mogen nakomen.

Print Icoon printen