Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in fruitteelt

Het College van burgemeester en wethouders heeft 10-09-2013 de Beleidsnotitie
Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt  vastgesteld. Hierin is geregeld op welke wijze ondernemers in de fruitteelt op hun bedrijfsterrein (buitenlandse) seizoenswerknemers kunnen huisvesten.

De beleidsnotitie is een wijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde beleidsnotitie uit 2012. In die beleidsnotitie was geregeld dat er maximaal 10 locaties mogen zijn voor tijdelijke inpandige huisvesting van seizoenswerknemers met langdurige werkverbanden. Vanwege het flinke aantal vergunningaanvragen kwam dat maximum snel in zicht. Omdat het belang van veilige huisvesting van de seizoenswerknemers voorop staat, heeft het college van b. en w. op 10-09-2013 het maximum verruimd van 10 naar 20 locaties. Tegelijkertijd zal er strenger worden gehandhaafd op niet-vergunde situaties.

Print Icoon printen