Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Regels voor kamerverhuur

Regels voor omzetten van zelfstandige woningen in onzelfstandige woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2012 regels vastgesteld voor omzetting van zelfstandige woningen in onzelfstandige woningen (verkamering). Deze regels zijn opgenomen in de vastgestelde Beleidsnotitie

Sinds 2007 worden vaker woningen zonder vergunning omgezet in onzelfstandige wooneenheden, ook wel ‘verkamering’ genoemd. Dit heeft te maken met de oplopende wachttijd voor sociale huurwoningen voor starters. De gemeente kreeg steeds meer klachten van buren, over bijvoorbeeld parkeerproblemen en (brand)veiligheid. Het college erkent dat er in Houten een duidelijke behoefte is bij een groep woningzoekenden om in te stromen in de onzelfstandige woningmarkt. De gemeente heeft de intentie om dit toe te staan, tenzij dit nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de buurt en/of het belang van de volkshuisvesting. Daarbij is het zeker niet de bedoeling dat op grootschalige wijze woningomzetting gaat plaatsvinden. Belangrijk is dat de betaalbare zelfstandige woningvoorraad beschermd wordt voor starters en doorstromers.

Op de pagina woningomzetting kunt u lezen wat er exact wordt verstaan onder de omzetting naar onzelfstandige woonruimte (verkamering). Op deze pagina staat tevens een korte toelichting over de wet- en regelgeving. Op deze pagina staat eveneens het aanvraagformulier voor omzetting naar onzelfstandige woonruimte.

Beleidsregels

De beleidsregels voorzien enerzijds in de behoefte van woningzoekenden en anderzijds moeten ze ongewenste situaties voorkomen. Plannen voor verkamering worden beoordeeld op de criteria leefbaarheid/sociale cohesie, verkeer/parkeren en bergingsmogelijkheden.
Dit beleid is het kader voor de beoordeling van initiatieven van woningeigenaren voor woningomzetting. De gemeente gaat de komende tijd de bestaande situaties van woningomzetting die zonder omzettingsvergunning in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd beoordelen. Een aanvraagformulier vindt u op de pagina woningomzetting.

Print Icoon printen