Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wat is woningomzetting (verkamering)?

Een onzelfstandige woning is een woning waarin leden van het huishouden de wezenlijke voorzieningen (keuken, douche, toilet) delen met leden van een ander huishouden. Doorgaans is er ook sprake van een gedeelde voordeur en adres. Een onzelfstandige woning heeft wel een eigen toegang, namelijk de deur(en) van de gehuurde kamer(s).

Met omzetting wordt zodoende bedoeld dat meerdere op zichzelf staande huishoudens in één woning gaan wonen.

Wet en regelgeving

Op basis van de Huisvestingwet en de Regionale Huisvestingverordening van het Bestuur Regio Utrecht, is het verboden om zelfstandige woonruimte om te zetten in onzelfstandige woonruimten, tenzij burgemeester en wethouders daarvoor een vergunning verlenen. Omdat woningomzetting in Houten voor het jaar 2007 nauwelijks voorkwam, is tot die tijd het juridische instrumentarium uit de Regionale Huisvestingsverordening niet actief gebruikt. De sterke toename van het aantal klachten, is aanleiding om het instrumentarium nu wel te activeren.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier (pdf, 288 kb) dient u in te vullen en ingescand per e-mail aan gemeentehuis@houten.nl of via de post te versturen: Postbus 30, 3990 DA Houten. Zet in uw e-mailbericht of op de enveloppe: t.a.v. afdeling VTH. Voor een aanvraag bent u wel leges verschuldigd. Navraag hierover kunt u doen bij de afdeling VTH via 030 - 63 92 611

Print Icoon printen