Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Uitstroom uit maatschappelijke instellingen

Opvang

U komt hiervoor alleen in aanmerking als u verblijft in een erkend opvanghuis waarmee met de gemeente Houten afspraken zijn  gemaakt. Bijvoorbeeld: Timon, Lister en Profila.

Bij de aanvraag moet een voordrachtformulier van de instelling zitten. Daarnaast wordt aan het Sociaal Team advies gevraagd over de begeleiding, die na de verhuizing nodig is. 

Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.

Om voor urgentie in aanmerking te komen moet u aan de algemene voorwaarden voldoen:

  • U bent inwoner van de gemeente Houten;
  • U staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente Houten.
  • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te voorzien;
  • U kunt aantonen dat u minimaal 24 maanden heeft samengewoond.
  • U staat ingeschreven bij WoningNet;
  • U staat niet langer dan 10 jaar ingeschreven bij WoningNet want dan heeft u voldoende kansen om zelf een sociale huurwoning te bemachtigen;
  • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
  • U moet binnen zes maanden verhuizen;
  • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
  • Uw inkomen niet hoger is dan  € 38.035,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Print Icoon printen