Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Urgentie voor mantelzorgverleners/mantelzorgontvangers

Mantelzorg

Het is mogelijk om een urgentie af te geven aan mantelzorgverleners of mantelzorgontvangers.

Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.

U kunt in aanmerking komen:

 • Wanneer de reisafstand tussen mantelzorgverlener en mantelzorgontvanger meer dan vijf kilometer is. En na verhuizing minder dan vijf kilometer wordt. (gemeten volgens de kortst mogelijke route);
 • Er moet sprake zijn van langdurige zorg die naar verwachting nog enkele jaren zal moeten worden verleend. De mantelzorg moet minimaal acht uren per week, verdeeld over minimaal vier dagen per weken worden verleend.
 • U vult het formulier Beoordeling Mantelzorgurgentie in. U stuurt het naar urgentieverklaring@houten.nl.  Vervolgens vindt er een onderzoek plaats door het Sociaal Team.
 • U vult ook nog het gewone urgentie formulier via DigiD in.

Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden:

 • U heeft in de huidige woonsituatie geen huurschulden en geen overlast veroorzaakt;
 • Per mantelzorgsituatie wordt er één keer een urgentie afgegeven;
 • U beschikt over een zelfstandig woonruimte; of de mantelzorgontvanger beschikt over zelfstandige woonruimte.
 • U staat ingeschreven bij WoningNet;
 • U heeft de afgelopen periode actief gereageerd op een woning via WoningNet. (Let op! actief reageren houdt in: minimaal 6 reacties per maand per 6 maanden!)
 • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
 • U moet binnen zes maanden verhuizen;
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
 • Uw inkomen niet hoger is dan  € 38.035,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Print Icoon printen