Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Urgentie wegens dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld brand of overstroming

calamiteit

Deze urgentieaanvraag kunt u aanvragen als u dakloos dreigt te raken of geraakt bent buiten uw eigen schuld of toedoen.

Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.

U kunt in aanmerking komen:

 • Als u uw woning moet verlaten door een gerechtelijk vonnis en dit niet voorkomen had kunnen worden. (Dit geldt niet bij echtscheiding);
 • Bij een calamiteit als brand of overstroming.

Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden:

 • U bent inwoner van de Gemeente Houten;
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld om is ontstaan. En deze situatie was niet te voorzien;
 • U beschikt binnen de Gemeente Houten over een zelfstandig woonruimte;
 • U staat ingeschreven bij WoningNet;
 • U staat niet langer dan 10 jaar ingeschreven bij WoningNet;
 • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
 • U moet binnen zes maanden verhuizen;
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
 • Uw inkomen niet hoger is dan  € 38.035,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Print Icoon printen