Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorwaarden voor urgentie

De gemeente geeft alleen een urgentieverklaring voor het oplossen van een noodsituatie. U kunt alleen urgentie aanvragen in de gemeente waar het probleem is ontstaan.

Daarbij gelden strenge regels.

U moet in ieder geval rekening houden met de volgende voorwaarden.

 • Er is sprake van een noodsituatie
 • De noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld en kon u niet voorzien
 • U moet in de gemeente waar het probleem is ontstaan beschikken over zelfstandige woonruimte. Woont u op kamers of in bij vrienden of familie dan krijgt u geen urgentie.
 • U moet op het moment van aanvraag actief gereageerd hebben op het woningaanbod van WoningNet. Actief reageren betekent 6 maanden achter elkaar gemiddeld 6 reacties per maand.
 • U staat niet langer dan 10 jaar ingeschreven bij WoningNet
 • U kunt aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing hebt gezocht
 • Het is noodzakelijk om binnen zes maanden te verhuizen
 • U bent aantoonbaar niet in staat om binnen 6 maanden voor een passende woning te zorgen.
 • Uw inkomen is niet hoger dan € 44.659,-.

Naast deze algemene voorwaarden gelden er ook andere voorwaarden. Deze voorwaarden hangen af van de reden waarom u urgentie aanvraagt.

Redenen voor urgentie

U kunt urgentie aanvragen met de volgende redenen:

 1. dreigende dakloosheid buiten eigen schuld of toedoen
 2. relatiebeëindiging
 3. financiële omstandigheden
 4. medisch
 5. mantelzorg
 6. volkshuisvestelijke indicatie
 7. maatschappelijke indicatie
 8. statushouders (asielzoekers)

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om urgentie aan te vragen op basis van onvoorziene omstandigheden  Het moet gaan om een acute onhoudbare en/of levensbedreigende noodsituatie. Bovendien mag die probleemsituatie niet te voorzien zijn geweest. De problemen mogen dus niet verwijtbaar zijn.

Urgentie op basis van relatie-beëindiging

Bij relatiebeëindiging gelden de volgende voorwaarden:

 • de relatie mag niet langer dan 3 maanden gelden beëindigd zijn
 • de aanvrager voor urgentie moet de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen hebben.
 • Als u of uw ex-partner in de woning kan blijven, dan is er geen urgentie mogelijk.
 • Woonde u samen in een sociale huurwoning? Dan krijgt u geen urgentie. Één van beide partijen kan dan in de woning blijven wonen.
 • Woonde u in een particuliere huurwoning of koopwoning? Dan moet u aantonen dat u en uw ex-partner de woning na de relatiebeëindiging niet kunnen betalen. Kan uw ex-partner dus de woning overnemen, dan is er geen urgentie mogelijk. Staat de koopwoning volledig op naam van uw ex-partner? Dan krijgt u ook geen urgentie.

Zorg voor minderjarige kinderen aantonen

Voor het aantonen van de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen gelden de volgende afspraken:

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan levert u het vonnis van de  rechtbank aan waaruit blijkt dat u de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen heeft gekregen.

Had u een samenlevingscontract? Dan levert u een bewijs  van de opzegging van het samenlevingscontract aan. Hierin moet staan dat u de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen heeft gekregen. Behoudt u en uw ex-partner het gezag over het kind/de kinderen? Dan moet de notaris de dagelijkse zorg in een akte van opheffing van de samenwoning vaststellen. Deze akte moeten beide ex-partners ondertekenen.

U was niet getrouwd, of had u geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract? Dan moet u een akte van opheffing van de samenwoning laten opmaken bij de notaris. Daaruit moet blijken dat u hebt afgesproken dat de dagelijkse zorg voor de minderjarige kinderen bij u ligt.

Urgentie op basis van medische gronden

Vraagt u urgentie aan op basis van medische gronden? Dan sturen wij uw aanvraag door naar een keurende instantie. Een keuringsarts nodigt u dan uit voor een keuring. Dit is een  keuringsarts van Het Vierde Huis/A-REA. De arts beoordeelt of er sprake is van een medisch onhoudbare situatie in uw huidige woning. Daarbij kijkt hij naar fysieke en/of psychische punten.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Annemarie van Rijsbergen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen