Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Toewijzing sociale huurwoningen ten aanzien van inkomen

De Europese Commissie heeft een richtlijn vastgesteld ten aanzien van woonruimteverdeling. Deze richtlijn houdt in dat sinds 1 januari 2011 woningstichtingen de vrijkomende sociale huurwoningen tot aan de huurprijsgrens in principe alleen mogen toewijzen aan huishoudens met lagere inkomens. De belangrijkste reden hiervoor is het tegengaan van het zogenaamde "scheefwonen": het voorkomen dat relatief hoge inkomens sociale huurwoningen bezetten, terwijl zij op basis van hun inkomen ook voldoende mogelijkheden in de de particuliere sector hebben.

Dit geldt dus alleen voor de woningen met een huurbedrag onder de huurprijsgrens. De huurprijsgrens wordt jaarlijks geïndexeerd (aangepast); voor 2019 is deze grens vastgesteld op € 720,43.

Per 1 januari 2019 is de inkomensgrens voor deze toewijzing vastgesteld op € 38.035,- . 

Uitzonderingen

Met een inkomen tot maximaal € 48.655 (het zogeheten middeninkomen) kunt u in aanmerking komen voor een klein deel van de sociale huurwoningen. De advertenties met deze woningen zijn herkenbaar aan het label Toegankelijk voor middeninkomens. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen.

Mensen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning moeten verlaten (stadsvernieuwingsurgenten) kunnen ook met een hoger inkomen nog wel reageren op sociale huurwoningen met een rekenhuur vanaf € 651,03. Dit geldt ook voor woningzoekenden met een indicatie of een urgentie voor de regio Utrecht.

Ook voor sommige andere groepen, die zelf niet kunnen zoeken via WoningNet, wordt een uitzondering gemaakt. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Print Icoon printen