Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Toewijzing sociale huurwoningen ten aanzien van inkomen

De Europese Commissie heeft een richtlijn vastgesteld ten aanzien van woonruimteverdeling. Deze richtlijn houdt in dat sinds 1 januari 2011 woningstichtingen de vrijkomende sociale huurwoningen tot aan de huurprijsgrens in principe alleen mogen toewijzen aan huishoudens met lagere inkomens. De belangrijkste reden hiervoor is het tegengaan van het zogenaamde "scheefwonen": het voorkomen dat relatief hoge inkomens sociale huurwoningen bezetten, terwijl zij op basis van hun inkomen ook voldoende mogelijkheden in de de particuliere sector hebben.

Dit geldt dus alleen voor de woningen met een huurbedrag onder de huurprijsgrens. De huurprijsgrens wordt jaarlijks geïndexeerd (aangepast); voor 2017 is deze grens vastgesteld op € 710,68

Per 1 januari 2017 is de inkomensgrens voor deze toewijzing vastgesteld op € 36.165,-- . Per 1 januari 2017 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot dat bedrag. Ten hoogste 10 procent kan worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.165,-- en 40.349,-- euro. Tenslotte kan maximaal 10% van de woningen worden toegewezen aan huishoudens met inkomens tussen € 40.349,-- en € 46.735,--. Deze bedragen wordt jaarlijks geïndexeerd.

Print Icoon printen