Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Buurtbemiddeling

Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil. Wanneer mensen dicht op elkaar wonen bestaat de kans dat er conflicten of ruzies ontstaan. Door niet  of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen.  Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door van Houten&co, in opdracht van Viveste en de gemeente Houten.  

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners binnen de gemeente Houten die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor alle partijen en hier ook aan meewerkt.

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 • Bemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel
 • Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig
 • Iedereen werkt toe naar afspraken, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. U bent bereid om opbouwende afspraken te maken.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk
 • Buurtbemiddeling is gratis  

Voordelen buurtbemiddeling

De voordelen van buurtbemiddeling zijn dat buren:

 • hun conflicten zelf leren oplossen
 • hun communicatie herstellende leefbaarheid van hun buurt, wijk en gemeente verbeteren  

Wanneer kunt u buurtbemiddeling niet inschakelen?

Situaties waarvoor buurtbemiddeling niet geschikt is, zijn mishandeling, alcohol of drugsverslaving, buitensporige agressie, crisissituaties, conflicten binnen één familie, onenigheid met instanties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd.

Hoe vraagt u bemiddeling aan en wat gebeurt er dan?

 1. U neemt contact op met de coördinator buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.
 2. Als het conflict bemiddelbaar is, vormt de coördinator buurtbemiddeling een team van twee bemiddelaars voor uw situatie. Als het conflict niet geschikt is voor buurtbemiddeling, dan verwijst de bemiddelaar u door naar een andere instantie.
 3. De bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken.
 4. De bemiddelaars houden een kort voorgesprek met beide partijen apart bij hen thuis.
 5. Daarna volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek.
 6. Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.  

Hoe kan ik buurtbemiddeling bereiken?

U kunt contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling in Houten, Jolanda Groenbos,
telefoon 06 - 460 138 50, bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Of mail naar buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl  

Print Icoon printen