Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners zijn er speciaal voor u. Zij helpen u om het gesprek dat u met de gemeente heeft voor te bereiden. Zij kunnen ook bij het gesprek aanwezig. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kosteloos.

Hoe werkt het?

U heeft een afspraak bij de gemeente bijvoorbeeld omdat u een rolstoel nodig heeft of uw indicatie voor huishoudelijke ondersteuning loopt af, dan vindt eerst een gesprek plaats. U spreekt dan met iemand van het Sociaal Loket of het Sociaal Team. Best spannend. Dat kan zijn omdat u het lastig vindt om uit te leggen welke hulp u nodig denkt te hebben. Of u overziet niet alle problemen en oplossingen. Of misschien heeft u wel hulp nodig bij het maken van keuzes.

Weet dat u altijd iemand kan vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Het hoeft niet, maar het mag. De keuze is aan u. Heeft u geen hulp in uw directe omgeving, dan kunt u hulp vragen aan een cliëntondersteuner. Zij bereiden samen met u het gesprek voor en kunnen bij het gesprek zijn. Een cliëntondersteuner overlegt nooit rechtstreeks met de gemeente zonder uw instemming. Ook neemt hij of zij geen beslissing over uw aanvraag voor ondersteuning of voor een voorziening. Dat doet de gemeente.

Wie bieden cliëntondersteuning?

U kunt altijd een familielid, mantelzorger of iemand uit uw netwerk meenemen naar dit gesprek.

  • In Houten zijn getrainde vrijwilligers die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Op dit moment zijn dit vooral vrijwilligers van ouderenorganisaties en Stichting gehandicaptenbelangen. In de toekomst worden nog meer vrijwilligers getraind.
    De profielen van deze vrijwilligers vindt u in de rechterkolom van deze pagina. Een medewerker van het Sociaal Loket kan u adviseren over de bij u best passende cliëntondersteuner.

Ook kunt u cliëntondersteuning krijgen van:

  • een welzijnsconsulent van Van Houten&co., T. 030-70 01 500, info@vanhoutenenco.nl
  • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket, T. 030-63 92 611
  • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
  • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht, E. steunpunt@ggzutrecht.nl, T. 030 - 236 93 20.

U kiest zelf of u gebruik wilt maken van cliëntondersteuning. En wat het beste bij u past.

De informatie op deze pagina vindt eenvoudig terug via www.houten.nl/clientondersteuning.

Links

Print Icoon printen