Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Schuldhulpverlening

Wanneer u als burger, vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden, niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, dan kunt u aanspraak maken bij schuldhulpverlening. Wanneer u schulden heeft en wanneer u niet door een andere instantie geholpen kunt worden, wordt getracht een afdoende en duurzame oplossing te vinden door middel van schuldbemiddeling, schuldsanering en budgettering. Deze schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Minnelijk traject

In het minnelijk traject wordt getracht een (minnelijk) akkoord te bereiken met uw schuldeisers.

De casemanager schuldhulpverlening bemiddelt voor u. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt berekend wat u kunt aflossen aan uw schuldeisers. De duur van de minnelijke schuldregeling is maximaal 36 maanden. In dit traject kunt u verplicht worden gesteld onderliggende problemen zelf aan te pakken zoals:

  • Verslaving
  •  Werkeloosheid
  • Psychische of maatschappelijke problemen

Er worden geen schulden overgenomen of leningen verstrekt. De verantwoordelijkheid ligt gedurende het hele schuldhulpverleningstraject bij uzelf. Een minnelijk traject kan alleen slagen als u en al uw schuldeisers bereid zijn mee te werken aan een schuldregeling.

Wettelijke schuldregeling (WSNP)

Wanneer één of meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken, is een minnelijk traject niet mogelijk. In dit geval kunt u proberen met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uw schulden op te lossen.

Voor een wettelijke schuldregeling wordt door de gemeente Houten een verzoekschrift opgemaakt dat u zelf indient bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht. Deze beoordeelt of u wordt toegelaten tot de WSNP.

In deze wettelijke schuldregeling wordt een bewindvoerder aangesteld die zich inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor uw schuldeisers. Tijdens de looptijd wordt de schuldenaar geacht te leven op het sociaal minimum. Na drie jaar wordt in principe een schone-leiverklaring verstrekt, schulden die dan nog openstaan zijn niet meer opeisbaar.

De wettelijke regeling is een zwaar traject. Elke financiële handeling bent u verplicht te melden aan uw bewindvoerder. Er volgt een postblokkade en een publicatie van het vonnis in de krant. Een zware regeling, maar u kunt na drie jaar zonder schulden een nieuwe start maken.

Informatie en advies

Wanneer u niet (meer) voor schuldhulpverlening in aanmerking komt of wilt komen, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid in één of meerdere gesprekken gebruik te maken van het advies. De bedoeling hiervan is dat u uw financiële situatie (beter) in kaart leert brengen. U kunt advies krijgen over:Het beheren van uw eigen inkomen Budgetcursus Doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties Beslag en faillissement Budgetbeheer Wanneer u door allerlei problemen uw financiële situatie niet meer volledig in de hand heeft kunt u gebruik maken van budgetbeheer. Budgetbeheer is het (soms tijdelijk) uitbesteden van uw budget. Deskundige hulp en persoonlijke begeleiding met als doel dat u in de toekomst weer zelfstandig met geld kunt omgaan. Budgetbeheer kan ook gedurende een schuldhulpverleningstraject verplicht worden gesteld. Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden. In sommige gevallen kunt u hiervoor een beroep op de gemeente doen. Wat wordt er van u verwacht? Wanneer u besluit zich aan te melden voor schuldhulpverlening, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u zich maximaal inzetten om uw schulden af te betalen. U kunt een sollicitatieverplichting krijgen en wanneer u een auto heeft wordt in principe van u verwacht dat u deze verkoopt. Uiteraard is dit laatste niet van toepassing wanneer u de auto nodig heeft voor de vergaring van inkomen of op medische indicatie. De afspraken worden opgenomen in een schuldhulpverleningscontract. Bij het tekenen van het contract verklaart u geen nieuwe schulden aan te gaan en te voldoen aan de gestelde verplichtingen. Er wordt van u verwacht dat u zelfstandig zaken regelt. Wanneer dit niet mogelijk is kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverleningsinstantie om u daarbij te helpen. Werk en Inkomen Lekstroom per 1 mei 2013 Vanaf 1 mei 2013 kunt u voor bovenstaande informatie contact opnemen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen en is gevestigd in het Stadshuis van Nieuwegein. Met uw vragen over werk en inkomen kunt u ook terecht bij het Sociaal Loket, het lokale loket in Houten. Daarnaast kunt u ook terecht op de volgende website's: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren en het Nibud Wet- en regelgevingFaillissementswet

Print Icoon printen