Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociaal Team Houten

U komt bij het Sociaal Team voor vragen waar u en uw omgeving geen oplossing voor hebben. Dat kan zijn op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, uw gezin of relatie. Maar ook voor het bespreken van speciale ondersteuning als begeleiding om zelfstandig te blijven, dagbesteding of aanvragen van huishoudelijke ondersteuning of woningaanpassing.

Voor overleg over specialistische zorg zoals Jeugd-GGZ of jeugdhulp kunt u zich ook wenden tot het Sociaal team. In het Sociaal Team zitten deskundigen met kennis over verschillende vakgebieden. Zij ondersteunen en begeleiden u en denken graag met u mee. Samen met u zoeken zij naar een oplossing voor uw vraag of probleem.

Hoe werkt het?

Een medewerker van Het Sociaal Team spreekt met u over uw vraag en uw situatie. Samen kijkt u naar wat u nodig heeft en of aanvullende zorg ingezet moet worden. En als u hulp nodig heeft, wat kunt u dan zelf? En wat kunnen buren, vrienden of familie voor u doen?

De gemaakte afspraken hierover nemen we op in uw (gezins)plan van aanpak. Het Sociaal Team biedt zelf ondersteuning en begeleiding, maar kan ook specialistische hulp inschakelen. Het team werkt onder meer samen met huisartsen, consultatiebureau, onderwijs, andere zorgaanbieders en andere instanties zoals kerken en verenigingen in Houten.

De inzet van het Sociaal Team is op vrijwillige basis en kosteloos. U houdt zelf de touwtjes in handen over uw situatie. Alle informatie die u deelt, is altijd vertrouwelijk.

Eén contactpersoon, één plan

Binnen het Sociaal Team krijgt u één vaste medewerker  voor uw vragen. Hebben verschillende mensen uit het gezin hulp en ondersteuning nodig? Dan  is het uitgangspunt één contactpersoon voor het hele gezin. U heeft zelf de regie over uw (gezins)plan. In dat plan staan uw vragen en welke stappen nodig zijn om een antwoord te krijgen. De medewerker van het Sociaal Team kan u ondersteunen bij uw plan wanneer dit (nog) lastig is voor u.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

De medewerker noteert alleen gegevens als dat nodig is voor een passende dienstverlening. Hij of zij wisselt geen gegevens uit met anderen zonder uw toestemming.

Het Sociaal Team maakt gebruik van de Verwijsindex. Net als diverse andere organisaties in Houten die te maken hebben met jeugd zoals leerplicht, het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, etc. Over het doel en werking van de Verwijsindex kunt u hier meer lezen.

Hoe komt u in contact?

Als u hulp nodig heeft, gaat u meestal naar een voor u vertrouwde professional. Denk hierbij onder andere aan uw huisarts, consultatiebureau-arts, het Sociaal Loket Houten, Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkverpleging. Zij kunnen u goed helpen bij het zoeken naar oplossingen. Als blijkt dat meer hulp nodig is, verwijst de professional u door naar een medewerker van het Sociaal Team. U kunt dan vrijblijvend een afspraak maken met een medewerker van het Sociaal Team. In het Sociaal Team zitten deskundige medewerkers die vanuit diverse samenwerkingspartners uitgeleend zijn aan de gemeente Houten.

Postadres: Postbus 30, 3990 DA  Houten
Bezoekadres: Onderdoor 25, Houten  
M. (algemeen) 06-29 45 84 69 (van ma t/m vr. van 9.00 uur tot 12.30 uur)
E. Info@sociaalteamhouten.nl
I www.sociaalteamhouten.nl

Hulpwijzer Houten online wegwijzer

Wilt u weten welke hulp of ondersteuning er in Houten is? De website www.hulpwijzerhouten.nl is een online wegwijzer over wonen, ondersteuning, geld, werk, vervoer jeugd en actief zijn. 

U kunt ook terecht bij het Sociaal Loket Houten, Centrum voor jeugd en gezin, van Houten&co.

Downloads/documenten

Hulp wegwijzer

Folder Sociaal Team voor inwoners

Links

Samenwerkingspartners in het Sociaal Team zijn:
MEE
Youké sterke jeugd
Lijn5
Timon
Samen Veilig (voorheen Bureau Jeugdzorg)
Vitras
Lister
Reinaerde

Print Icoon printen