Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gehandicapten voorzieningen (WMO)

Ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente compensatieplicht voor voorzieningen en vergoedingen voor alle mensen met een handicap. Het uitgangspunt is mensen met een handicap in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het gaat dan om voorzieningen als Hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en voorzieningen voor verplaatsing.

Leeftijd speelt hierbij geen rol. Iedereen kan een beroep doen op de Wmo, ook mensen van 65 jaar en ouder. Voorwaarde is wel dat de gemeente Houten de vaste woon- of verblijfplaats van de aanvrager is en dat hij/zij ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Houten.

De gemeente onderzoekt welke voorzieningen in voldoende mate toereikend zijn om de lichamelijke beperkingen op te heffen of te verminderen en wat de kosten ervan zijn.

De gemeente zal daarbij wel de goedkoopste adequate oplossing aanbieden. De gemeente Houten heeft hiervoor regels opgesteld die zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten en het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten.

Welke voorzieningen kunt u aanvragen?

  • Hulp bij het huishouden (zie hiervoor ook het product Hulp bij het huishouden)
  • Woonvoorzieningen
  • Voorzieningen voor het lokaal verplaatsen
  • Overig, gehandicapten parkeerkaart en gehandicapten parkeerplaats

Waar kunt u informatie krijgen?

De gemeente Houten heeft de wijze waarop zij aan de Wmo uitvoering geeft vastgelegd in:

  • de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten
  • het Besluit financiĆ«le tegemoetkomingen voorzieningen gemeente Houten
  • het productenboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten

Deze documenten liggen ter inzage bij de bibliotheek of in het Wooninformatiecentrum van de gemeente Houten.

Vragen over individuele voorzieningen

Hieronder vallen bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (natura of PGB).

Gemeente Houten
Afdeling Samenleving/Sociaal team
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoon: 030 - 639 26 11 ( ma t/m vrij van 9.00 uur - 12.00 uur)

Bezoekadres:

Onderdoor 25,
Inloopspreekuur Sociaal Loket:
Maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Algemene vragen over de WMO

Sociaal Loket Houten Telefoon: (030) 639 26 11
E-mail: info@sociaallokethouten.nl
Internet: www.sociaallokethouten.nl

Print Icoon printen