Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Rolstoelvoorzieningen

Iedereen die zich alleen zittend kan verplaatsen als gevolg van een beperking, kan een aanvraag indienen voor een rolstoel in het kader van de Wmo. Voorwaarde is wél dat andere loophulpmiddelen onvoldoende uitkomst bieden en dat u voor een langere periode bent aangewezen op een rolstoel. Heeft u tijdelijk een rolstoel nodig, dan doet u een beroep op de hulpmiddelendepots van de thuiszorgorganisatie.

Welke rolstoelvoorzieningen zijn er?

Handbewogen rolstoelen

Handbewogen rolstoelen bewegen voort door uw eigen lichaamskracht, bijvoorbeeld met behulp van een hoepel of een hefboom.

Duwrolstoelen

Als u zich niet zelfstandig kunt voortbewegen zijn deze rolstoelen geschikt.

Elektrische rolstoelen

Kunt u zich wel zelfstandig voortbewegen maar is een handbewogen rolstoel niet geschikt, dan wordt een elektrische rolstoel verstrekt. Door het bewegen van een stuurpookje of gashendel beweegt u de rolstoel voort.

Sportrolstoelen

Wanneer u niet zonder sportrolstoel kan sporten, komt u in aanmerking voor een vergoeding voor een sportrolstoel. Deze zijn over het algemeen niet bruikbaar in de gewone leefsituatie. U krijgt een tegemoetkoming in de kosten en mag zelf een sportrolstoel aanschaffen. Lid zijn van een sportvereniging of regelmatig individueel sporten is een voorwaarde.

Accessoires

Accessoires zijn extra’s die niet noodzakelijk zijn om de rolstoel goed te kunnen gebruiken. In het algemeen is er geen reden om accessoires te vergoeden. Om wel voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een medische indicatie noodzakelijk.

Eigen bijdrage

Voor deze voorziening vraagt de gemeente geen eigen bijdrage.

Hoe regel ik in Houten een rolstoelvoorziening?

Aanmelden

Telefonisch

U kunt met de gemeente Houten bellen. Een medewerker van het Sociaal Loket beoordeelt de aanmelding. Als er geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant een aanvraagformulier. Een bezwaar kan zijn dat een klant woonachtig is in een AWBZ-instelling, in dat geval heeft de klant geen recht op zorg via de Wmo.

Persoonlijk

Bij het Sociaal Loket, Onderdoor 25 te Houten (ingang gemeentehuis). Onder contact vindt u de openingstijden en andere gegevens.

De gemeente neemt uw aanmelding in behandeling en beoordeelt of u in aanmerking kunt komen voor een rolstoelvoorziening. Komt u niet in aanmerking dan ontvangt u hierover bericht. Komt u wel in aanmerking dan ontvangt u het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier invullen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u inleveren in het gemeentehuis of opsturen. zie de contactgegevens van het Sociaal Loket onderaan deze pagina. 

Gemeente beoordeelt aanvraag

Nadat de gemeente uw aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt bepaald in welke mate u recht hebt op een rolstoelvoorziening. Bij de beoordeling spelen uw gezondheid en leefsituatie een belangrijke rol. Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie neemt een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u op. Het is mogelijk dat de medewerker bij u thuis komt en in sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist.

Beschikking

Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, ontvangt u hierover een brief, de zogenoemde beschikking. Hierin staat of u recht hebt op een rolstoelvoorziening.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. In de brief van de gemeente staat hoe, bij wie en binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.

Contact Sociaal Loket

Bezoekadres: Onderdoor 25, Houten (ingang gemeentehuis) Bekijk de routebeschrijving

Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten

Inloopspreekuur:  maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Telefoon: 030 - 63 92 611, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

E-mail: info@sociaallokethouten.nl 

Internet: www.sociaallokethouten.nl

Print Icoon printen