Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vervoersvoorzieningen

Wie geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan een beroep doen op vervoersvoorzieningen. De gemeente bekijkt in eerste instantie of de aanvullende collectieve vervoersvoorzieningen uw vervoersprobleem goedkoop en adequaat oplossen. In de gemeente Houten zijn dit de Regiotaxi en Valys.

Regiotaxi

De regiotaxi haalt u voor de deur af en brengt u tot voor de deur van uw bestemming. De regiotaxi kan door alle inwoners van de gemeente Houten worden gebruikt.

Vanaf 1 april 2012 biedt de gemeente Houten geen gereduceerd tarief voor 65+pashouders meer aan. Vanaf 1 april 2012 geldt het vrije reizigerstarief van € 3,90 per zone.

Mensen met een beperking kunnen een aanvraag indienen voor een Wmo-pas. Met een Wmo-pas reist men tegen een sterk gereduceerd tarief van € 0,60 per zone met de regiotaxi.

Overige gebruikers hebben geen pas nodig. Zij kunnen de regiotaxi gebruiken en betalen daarvoor het normale tarief. De tarieven kunt u ook vinden op www.regiotaxiutrecht.nl.

U kunt met de regiotaxi in de hele regio reizen, met een maximum van vijf zones.

Valys

Valys is een landelijke reisorganisatie en kan worden gebruikt door mensen met een mobiliteitsbeperking voor sociaal recreatieve uitstapjes. Om gebruik te maken van deze reisservice heeft u een vervoerspas nodig, waarvoor u een beperkte eigen bijdrage bent verschuldigd. U kunt de vervoerspas aanvragen op http://www.valys.nl/ of via 0900 – 96 30 (lokaal tarief).

Om voor deze vervoerspas in aanmerking te komen, moet u aantonen recht te hebben op Wmo-vervoer dan wel een gehandicaptenparkeerkaart of OV-begeleiderskaart overleggen. Het Sociaal Loket kan u verder informeren over de mogelijkheden van Valys. Voor het aanvragen van een aanvraagformulier OV Begeleiderskaart neemt u contact op met Argonaut via telefoonnummer 030 - 235 46 61 of kijk op www.ovbegeleiderskaart.nl.

Vergoeding

Vormt het aanvullend collectief vervoer geen adequate oplossing voor uw vervoersprobleem, dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele vervoersvoorziening. U krijgt bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto, een bruikleenauto of een rolstoeltaxi.

Declaratiesysteem

De gemeente Houten werkt met een declaratiesysteem voor het vergoeden van vervoerskosten. U ontvangt maandelijks een halve vervoersvergoeding. Het resterende bedrag ontvangt u na het indienen van de declaraties aan het eind van de declaratieperiode in een eenmalige nabetaling.

Vervoermiddelen

Het is mogelijk een vervoermiddel voor de directe omgeving in bruikleen te krijgen, zoals een scootmobiel, driewielfiets of gesloten buitenwagen. Met ingang van 1 januari 2012 brengt de gemeente een eigen bijdrage in rekening voor het gebruik van een individuele vervoersvoorziening.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen, de huisvestingsituatie en de leeftijd van de aanvrager in combinatie met de prijs van de voorziening. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Voor meer informatie over de eigen bijdrage raadpleegt u www.hetcak.nl.

Hoe regel ik in Houten een vervoersvoorziening?

Aanmelden

Telefonisch

U kunt met de gemeente Houten bellen. Een casemanager Wmo beoordeelt de aanmelding. Als er geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant een aanvraagformulier. Een bezwaar kan zijn dat een klant woonachtig is in een AWBZ-instelling, in dat geval heeft de klant geen recht op zorg via de Wmo.

Publiekszaken

U kunt zich melden bij de balie van het gemeentehuis. Een casemanager Wmo voert een gesprek met de klant in de spreekkamer en beoordeelt de aanmelding. Als er geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant een aanvraagformulier.

Sociaal Loket

U kunt naar het Sociaal loket Houten. Een medewerker van Sociaal loket Houten spreekt met u. De medewerker van Sociaal Loket Houten verwijst vervolgens de klant naar de gemeente of stuurt een mail naar de casemanagers Wmo. Een casemanager Wmo beoordeelt de aanmelding. Als op basis van de aanmelding geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant het aanvraagformulier.

De gemeente neemt uw aanmelding in behandeling en beoordeelt of u in aanmerking kunt komen voor vervoersvoorzieningen. Komt u niet in aanmerking dan ontvangt u hierover bericht. Komt u wel in aanmerking dan ontvangt u het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier invullen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u inleveren in het gemeentehuis of opsturen naar:

Gemeente Houten
Sociaal Loket
Postbus 30
3990 DA Houten

Gemeente beoordeelt aanvraag

Nadat de gemeente uw aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt bepaald in welke mate u recht hebt op de vervoersvoorziening. Bij de beoordeling spelen uw gezondheid en leefsituatie een belangrijke rol. Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie neemt een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u op. Het is mogelijk dat de medewerker bij u thuis komt en in sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist.

Beschikking

Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, ontvangt u hierover een brief, de zogenoemde beschikking. Hierin staat of u recht hebt op vervoersvoorziening.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. In de brief van de gemeente staat hoe, bij wie en binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.

Downloads

Print Icoon printen