Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woonvoorzieningen

Wie als gevolg van een lichamelijke beperking niet goed kan functioneren in zijn of haar woning kan een beroep doen op de Wmo en komt mogelijk in aanmerking voor een woonvoorziening. Voorwaarde is wel dat sprake is van een zelfstandige woonsituatie en dat de voorziening langdurig noodzakelijk is om de beperking op te heffen. Dit geldt ook voor kinderen die thuis bij de ouders wonen.

Met ingang van 1 januari 2012 brengt de gemeente Houten een eigen bijdrage in rekening voor gebruik van individuele voorzieningen. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. De hoogte van de eigen bijdrage wordt naast het inkomen, de huisvestingssituatie en de leeftijd van de aanvraag ook bepaald door de prijs van de voorziening. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast, legt deze op en int de eigen bijdrage. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl.

Welke woonvoorzieningen zijn er?

Verhuis- en inrichtingskosten

De gemeente kan een vergoeding bieden voor gemaakte verhuis- en inrichtingskosten indien verhuizen naar een aangepaste woning voor u adequater blijkt te zijn dan relatief dure aanpassingen aan uw huidige woning.

Woningaanpassingen

Bouwkundige woningaanpassingen, zoals het ophogen van het straatwerk voor een scootmobiel of het bouwen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond, kunnen door de gemeente worden vergoed.

Niet-bouwkundige woonvoorzieningen

Ook voor niet-bouwkundige woonvoorzieningen kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, zoals verrijdbare douchestoelen, rolstoeltapijt, patiƫntenliften en woningsanering in verband met astma of COPD.

Onderhoud, keuring en reparatie woonvoorziening

In sommige gevallen besluit de gemeente gemaakte kosten voor het repareren, onderhouden of keuren van een woonvoorziening te vergoeden. Het gaat dan vooral om trapliften en andere elektrische voorzieningen die in geval van slijtage niet meer veilig gebruikt kunnen worden.

Tijdelijke huisvesting

Het kan zijn dat u tijdens het aanpassen van uw woning tijdelijk ergens anders moet wonen. Het is mogelijk een vergoeding te krijgen voor een tegemoetkoming in de dubbele woonlasten. De gemeente beoordeelt per geval of tijdelijke huisvesting noodzakelijk is.

Hoe regel ik in Houten een woonvoorziening?

Aanmelden

Telefonisch

U kunt met de gemeente Houten bellen. Een casemanager Wmo beoordeelt de aanmelding. Als er geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant een aanvraagformulier. Een bezwaar kan zijn dat een klant woonachtig is in een AWBZ-instelling, in dat geval heeft de klant geen recht op zorg via de Wmo.

Publiekszaken

U kunt zich melden bij de balie van het gemeentehuis. Een casemanager Wmo voert een gesprek met de klant in de spreekkamer en beoordeelt de aanmelding. Als er geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant een aanvraagformulier.

Sociaal Loket

U kunt hiervoor ook naar het Sociaal Loket. Een medewerker van het Sociaal Loket spreekt met u. De medewerker verwijst vervolgens de klant naar de gemeente of stuurt een mail naar de casemanagers Wmo. Een casemanager Wmo beoordeelt de aanmelding. Als op basis van de aanmelding geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant het aanvraagformulier.

De gemeente neemt uw aanmelding in behandeling en beoordeelt of u in aanmerking kunt komen voor woonvoorzieningen. Komt u niet in aanmerking dan ontvangt u hierover bericht. Komt u wel in aanmerking dan ontvangt u het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier invullen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u inleveren in het gemeentehuis of opsturen naar:

Gemeente Houten
Sociaal Loket
Postbus 30
3990 DA Houten

Gemeente beoordeelt aanvraag

Nadat de gemeente uw aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt bepaald in welke mate u recht hebt op de vervoersvoorziening. Bij de beoordeling spelen uw gezondheid en leefsituatie een belangrijke rol. Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie neemt een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u op. Het is mogelijk dat de medewerker bij u thuis komt en in sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist.

Beschikking

Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, ontvangt u hierover een brief, de zogenoemde beschikking. Hierin staat of u recht hebt op vervoersvoorziening.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. In de brief van de gemeente staat hoe, bij wie en binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.

Contactgegevens

Vragen over Wmo?

Gemeente Houten
Onderdoor 25, Houten

Geopend: ma t/m vr van 9.30 - 16.30 uur en wo van 9.30 - 19.00 uur
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 - 12.30 uur

Telefoon : (030) 63 92 611
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet: http://www.houten.nl

Of bij:
Sociaal Loket
Onderdoor 25 (in het Gemeentehuis) te Houten

Geopend: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur

Telefoon: (030)  63 92 611
E-mail: info@sociaallokethouten.nl

Print Icoon printen