Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Vier soorten parkeerkaarten

 1. Bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt
 2. Passagierskaart, als u reist als bijrijder
 3. Een combinatie van een bestuurders- en passagierskaart
 4. Instellingenkaart, voor het vervoer van gehandicapte bewoners van een instelling

Voorwaarden bestuurderskaart en passagierskaart

U komt voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als u voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. Dit is een landelijke regeling.

Bestuurder

U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, en:

 • U hebt een langdurige beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen 100 meter lopen, óf
 • U bent permanent rolstoel gebonden, óf
 • U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt

Passagier

U bent als passagier continu afhankelijk van hulp van de bestuurder bij het vervoer van deur tot deur én

 • U hebt een langdurige beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen 100 meter lopen, óf
 • U bent permanent rolstoel gebonden, óf
 • U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

Instellingenkaart

Met de gehandicaptenparkeerkaart voor (Wet langdurige zorg) instellingen kunnen de instellingen voor collectief vervoer zorgen en hoeven de bewoners niet afzonderlijk een kaart aan te vragen. Per instelling kunnen meerdere kaarten worden verstrekt.

Medische keuring

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is meestal een medisch onderzoek nodig. Het medisch onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke arts van bureau A-REA. U bespreekt met de arts uw klachten, de diagnose en de behandeling. De arts kijkt ook hoe u loopt en adviseert de gemeente Houten over uw aanvraag. Op basis daarvan wordt beoordeeld door de gemeente of u de kaart krijgt.

Een medisch onderzoek is niet nodig als uit eerder onderzoek blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Dit is als de gemeente bijvoorbeeld een eerder keuringsrapport in bezit heeft waarin staat dat uw handicap chronisch of onomkeerbaar is.

Kosten

De kosten voor het medisch onderzoek en het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart vindt u op de pagina Tarieven Publiekszaken.

Aanvraag

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart telefonisch of aan de balie aanvragen bij het Sociaal Loket. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend ontvangt u een toekenningsbeschikking. Vervolgens maakt u een afspraak om de kaart op te halen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. De kosten betaalt u bij het afhalen. U neemt mee:

 • een identiteitsbewijs
 • de beschikking WMO
 • een pasfoto
 • uw (vervallen) gehandicaptenparkeerkaart (indien van toepassing)

U kunt online een afspraak maken voor het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Inleveren Gehandicaptenparkeerkaart bij verlies geldigheid

De Gehandicaptenparkeerkaart verliest zijn geldigheid bij:

 • verstrijken geldigheidsduur
 • afgifte van een nieuwe kaart of duplicaat
 • overlijden van de houder
 • onbevoegd aanbrengen van wijzigingen
 • ongeldigverklaring

Een gehandicaptenparkeerkaart die zijn geldigheid heeft verloren, dient zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij de gemeente Houten, ter attentie van het Sociaal Loket Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Print Icoon printen