Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gehandicaptenparkeerplaats

Voor mensen die zich niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen, is een auto of een ander gemotoriseerd voertuig, een uitkomst. Soms kan het noodzakelijk zijn een parkeerplek dicht bij huis te reserveren. In bijzondere gevallen is het mogelijk ten behoeve van een gehandicapte bij zijn/haar woonhuis of werkplek een gehandicapten parkeerplaats op kenteken te realiseren. Daarvoor moet uiteraard aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden

Voor een eigen parkeerplaats voor de deur komt u alleen in aanmerking als:

 • U ingezetene bent van de gemeente Houten;
 • U in het bezit bent van een geldig rijbewijs en/of;
 • U in het bezit bent van een gehandicapten parkeerkaart ( type bestuurder);
 • en/of U zelf uw auto bestuurt ( anders kunt u voor de deur worden opgehaald) en/of
 • U in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart type passagier en u geen mogelijkheden heeft om voor de woning in of uit te steppen en/of niet alleen in of bij de woning kunt worden achtergelaten gedurende de periode dat de bestuurder de auto ophaalt en parkeert;
 • en U niet of nauwelijks kunt lopen ( minder dan 50 meter);
 • De verkeerssituatie ter plaatse een eigen parkeerplaats mogelijk maakt binnen een straal van 50 meter;
 • U geen parkeerplaats op eigen terrein heeft.

Het bezitten van een gehandicapten parkeerkaart betekent dus niet automatisch dat u in aanmerking komt voor een gehandicapten parkeerplaats.

Kosten Gehandicapten Parkeerplaats

De kosten vindt u op de pagina Tarieven Publiekszaken.

Let op! Verplaatsing van een plaats naar een nieuw adres wordt gezien als een nieuwe aanvraag.

Aanvragen eigen parkeerplaats

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats in uw geval, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente of informatie vragen van Sociaal Loket in het gemeentehuis. Het is belangrijk dat u bij de aanvraag een kopie van uw rijbewijs, een kopie van uw kentekenbewijs en een kopie van uw gehandicapten parkeerkaart bijvoegt.

U kunt het aanvraagformulier met betalingsbewijs inleveren bij het Sociaal Loket. De gegevens worden gecontroleerd en er wordt technisch advies gevraagd aan afdeling Openbare Werken.

Procedure Openbare Werken

Door een medewerker van Openbare Werken wordt de situatie ter plaatse beoordeeld. Bij een positief voornemen wordt in overleg met u de plek vastgesteld. Het voornemen om een gehandicapten parkeerplaats in te richten wordt gepubliceerd in de krant "'t Groentje" (Houtens nieuws). Omwonenden kunnen gedurende maximaal 2 weken na publicatie hun zienswijze kenbaar maken. Daar kan met de uitvoering eventueel rekening mee gehouden worden.

Na afloop van deze periode stuurt de afdeling Wmo u een beschikking en wordt een positief besluit in "'t Groentje" (Houtens nieuws) gepubliceerd. Na publicatie van het genomen besluit wordt de gehandicapten parkeerplaats zo spoedig mogelijk ingericht. De afhandeling bij Openbare werken duurt ongeveer 7 Ć” 8 weken. Er kan nog gedurende 6 weken in bezwaar gegaan worden tegen het genomen besluit.

Algemene parkeerplaatsen

Verzoeken voor het inrichten van algemene parkeerplaatsen kunt u zich richten tot de verkeersdeskundige van de gemeente Houten.

Meenemen

 • Europese Gehandicaptenparkeerkaart
 • Schets van gewenste plaats
 • Kentekenbewijs op naam van de aanvrager
 • Kopie van uw geldig rijbewijs

Print Icoon printen