Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen huishoudelijke ondersteuning

De huishoudelijke ondersteuning indiceren wij op basis van het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’ (en dus niet in uren). Dit betekent dat de cliënt:

 • kan wonen in een schoon huis;
 • dagelijks kan beschikken over voedsel;
 • kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
 • de dagelijkse gebruikelijke zorg aan de kinderen kan bieden.

Bij het schoonhouden van een huis gaat het om de gebruikelijke ruimtes; ruimtes die gezien de omvang van het huishouden nodig zijn (zoals de woonkamer, keuken, slaapkamer en sanitaire ruimtes). Dit komt niet altijd overeen met het werkelijk aantal kamers als het huis groter is.

Als u denkt dat u huishoudelijke ondersteuning nodig hebt, kunt u dit aanvragen bij het Sociaal Loket. Het Sociaal Loket is op werkdagen tussen 9 en 12 uur bereikbaar. U kunt zonder afspraak binnenlopen (Onderdoor 25, ingang gemeentehuis) of u kunt bellen, (030) 63 92 611.

Een medewerker van het Sociaal Team kijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Hij/zij onderzoekt wat u zelf kunt. En wat uw partner, kinderen, familie, vrienden of vrijwilligers kunnen doen in het huishouden. Ook kijkt de medewerker naar voorzieningen in de buurt zoals een boodschappenservice of maaltijdbezorging.

Hebt u geen of onvoldoende ondersteuning van uw omgeving? En/of bieden de algemene voorzieningen onvoldoende ondersteuning? Dan komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente. U ontvangt een besluit van de gemeente. De gemeente geeft het besluit door aan de aanbieder van uw keuze. De aanbieder neemt daarna contact met u op voor een gesprek.

Nadat u bericht hebt gekregen van de gemeente over uw ondersteuning, gaat u in gesprek met de aanbieder. U maakt met de aanbieder afspraken over hoe het resultaat - het schoon en leefbaar houden van de woning – behaald moet worden. Ook kan de aanbieder meekijken naar andere oplossingen. Deze afspraken legt de aanbieder vast in een ondersteuningsplan. In dit plan staat onder andere wanneer de hulp komt, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en bij wie u moet zijn als u vragen of een klacht hebt.

Bent u ontevreden over de ondersteuning bij het huishouden? Dan gaat u eerst in gesprek met uw aanbieder. U spreekt dan over hoe het resultaat - het schoon en leefbaar houden van de woning – behaald moet worden. Afspraken kunnen dan worden bijgesteld. Blijft u ontevreden dan neemt u contact op met het Sociaal Loket. Een medewerker van het Sociaal Team gaat dan met u en de aanbieder in gesprek om de situatie op te lossen.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de aanbieders. Als er klachten zijn, is het voor de gemeente belangrijk om dit te horen. De gemeente kan de klachten bespreken met de aanbieder en zoeken naar een oplossing.

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken. U dient uw bezwaarschrift in bij de gemeente. Dit doet u binnen 6 weken na de datum van het besluit.

 De gemeente heeft de volgende aanbieders gecontracteerd voor Huishoudelijke Ondersteuning:

 • Axxicom
 • Betuwe Zorg
 • Zorgspectrum
 • Privazorg
 • Stichting RAZ
 • Stichting Buurtzorg Nederland
 • Tzorg
 • Thuiszorg Warm Hart voor Nederland
 • Stichting Versatility Thuiszorg
 • Warande

Dat kan. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Dat kan. Kiest u voor een pgb, dan regelt en bepaalt u wie uw zorgverlener wordt. Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd in overleg met een medewerker van het Sociaal Team. Het Sociaal Team kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb:

 • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die de hulp aan u gaat geven.
 • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat door het Sociaal Team is opgesteld.

U maakt een budgetplan en sluit een zorgovereenkomst met uw zorgaanbieder. De gemeente stort uw pgb op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De rekeningen van de zorgaanbieders stuurt u door naar de SVB. Zij beheren uw budget en zorgen voor de betalingen aan uw zorgverleners. Dit noemen we trekkingsrecht.

U betaalt een eigen bijdrage voor de huishoudelijke ondersteuning via de gemeente. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze ook. U krijgt van het CAK iedere vier weken een factuur voor het betalen van uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezins)inkomen en vermogen, het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en de kostprijs van de voorziening. Zie ook eigen bijdrage huishoudelijke ondersteuning

De gemeente kreeg in 2015 en 2016 budget van het ministerie voor de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze regeling is er om de werkgelegenheid voor medewerkers van zorgaanbieders voor huishoudelijke ondersteuning zoveel mogelijk te behouden.  Het college van B&W van de gemeente Houten heeft besloten deze regeling tot 1 juli 2017 voort te zetten.

Cliënten met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en mantelzorgers kunnen gebruikmaken van de HHT-regeling. De HHT-regeling voor cliënten is bedoeld voor de extra werkzaamheden, zoals een grote schoonmaak. Met de HHT-regeling kan per periode van vier weken vier uur extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht bij één van de gecontracteerde aanbieders. De cliënt/mantelzorger betaalt een eigen bijdrage van € 7,50 per uur. De gemeente betaalt de rest van de kosten met het geld dat de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt.

Aanvragen

Als u al huishoudelijke ondersteuning via de gemeente ontvangt, dan kunt u contact opnemen met uw aanbieder. Mantelzorgers kunnen contact opnemen met het Sociaal Loket.

Bij het Sociaal Loket, Onderdoor 25 (ingang gemeentehuis). U kunt op werkdagen tussen 9 en 12 uur terecht bij de balie van het Sociaal Loket. Tussen deze tijden zijn zij ook telefonisch bereikbaar, (030) 63 92 611. Mailen kan ieder moment van de dag: info@sociaallokethouten.nl 

Print Icoon printen