Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Tegemoetkoming schoolkosten en/of lesgeld

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval.

Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2011 jonger is dan 18 jaar, dan kunt u voor het schooljaar 2011-2012 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ouders.

De tegemoetkoming ouders bestaat uit twee delen:

  • de tegemoetkoming schoolkosten
  • de tegemoetkoming les- of cursusgeld.

Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt.

Regulier voortgezet onderwijs

De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken.

Mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs

Voor leerlingen die een opleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgen, blijft de tegemoetkoming ouders ook na 1 januari 2010 bestaan. Voor deze leerlingen kunt u de tegemoetkoming ouders dus blijven aanvragen bij DUO. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Omdat het kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar is verhoogd, is het maximumbedrag tegemoetkoming voor mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs verlaagd.

Meer informatie: http://www.ib-groep.nl

Print Icoon printen