Geboorte aangifte

U heeft net een kind gekregen, gefeliciteerd! Geef de geboorte door in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt hiervoor digitaal aangifte doen of een afspraak maken. Geboorteaangifte doet u binnen 3 dagen na de bevalling. De geboortedag zelf telt niet mee.

Aangifte doen van geboorte

Wat u moet weten

  • Uw kind is in de gemeente Houten geboren. Als uw kind in een andere gemeente geboren is, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.
  • U hebt DigiD. Hebt u dit niet? Vraag een DigiD aan.
  • Bij de aangifte moet u (foto's van) de volgende documenten uploaden:
    • verklaring van geboorte/bevallingsverslag van de verloskundige/behandelend arts.
    • erkenningsakte (als dit van toepassing is).
    • akte van naamskeuze (als dit van toepassing is).
  • Uw aangifte wordt door Burgerzaken gecontroleerd bij het ziekenhuis waar uw kind is geboren of bij uw verloskundige.