Geboorte aangifte

U heeft net een kind gekregen, gefeliciteerd! Geef de geboorte door in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt hiervoor digitaal aangifte doen of een afspraak maken. Geboorteaangifte doet u binnen 3 dagen na de bevalling. De geboortedag zelf telt niet mee.

Inloggen met DigiD Aangifte doen van geboorte

Wat u moet weten

Wilt u toch liever een afspraak maken op het gemeentehuis? Dat kan via onderstaande link.

Afspraak maken

Wat neemt u mee?

 • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder
 • Gegevens: geboortedatum, geboortetijd en officiële voornaam (of officiële voornamen) van het kind

Als u de volgende documenten heeft

 • Verklaring van de arts of de verloskundige
 • Trouwboekje (als dit van toepassing is)
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als dit van toepassing is)
 • Akte van naamskeuze (als dit van toepassing is)
 • Bij duomoeders: verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Bijschrijven in trouwboekje

Heeft u een trouwboekje en wilt u uw kind daarin bijgeschreven hebben? U mag het kind zelf bijschrijven en hoeft daarvoor niet naar de balie te komen.

Na de geboortedag moet u binnen drie dagen aangifte doen, waarvan twee werkdagen. De geboortedag telt niet mee.

Voorbeeld:

 • Het kind is op maandag geboren: u doet uiterlijk donderdag aangifte.
 • Het kind is op zaterdag geboren: u doet uiterlijk dinsdag aangifte.

Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen.

De gemeente geeft de geboorte van uw kind door aan een aantal instanties. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de kinderbijslag en de GGD regio Utrecht.

Een medewerker van de GGD komt bij u thuis voor een hielprik en een gehoortest. Sommige ziektes zijn al na 10 dagen slecht voor uw baby. Daarom doet de GGD binnen 4 dagen de onderzoeken.

Informatie over de hielprik en gehoortest kunt u vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)

De volgende personen kunnen aangifte doen:

 • de vader, moeder of duomoeder van het kind
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was
 • de eigenaar van de woning waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind geboren is (bijvoorbeeld een ziekenhuis of gevangenis)

Product Kosten
Afschrift geboorteakte € 14,30

Voor de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Een bijzondere situatie ontstaat als het een geboorteaangifte is van een kind dat kort heeft geleefd, maar vóór de geboorteaangifte is overleden. In deze gevallen wordt eerst een geboorteakte opgemaakt en daarna een overlijdensakte. Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte mogen gedaan worden door eenieder die bevoegd is tot het aangeven van overlijden. Vaak betekent dit dat de uitvaartverzorger bevoegd is tot de geboorteaangifte.