Levenloos geboren kind opnemen in BRP

Als uw kind levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden, kunt u als ouder een akte van geboorte laten opmaken. Een levenloos geboren kind wordt niet automatisch geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Neem telefonisch contact op met de gemeente (030) 63 92 611 om uw verzoek te bespreken. Wilt u liever geen persoonlijk contact, dan kunt u ons ook een mail sturen backofficepbz@houten.nl 

Het verzoek tot registratie in de BRP kunt u samen of alleen doen. U kunt geen verzoek doen namens de andere ouder.

  • Het verzoek kan met terugwerkende kracht ingediend worden; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie. Voorwaarde is wel dat u op het moment van de geboorte ingeschreven stond in Nederland.
  • Voor registratie in de BRP is geen minimale duur van de zwangerschap vereist.

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Als uw kind in Nederland is geboren: een akte levenloos geboren kind.
  • Als er nog geen akte van een levenloos geboren kind is, kunt u in de gemeente waar het kind geboren is alsnog vragen om een akte op te laten maken.
  • Als uw kind in het buitenland is geboren: een akte van een levenloos geboren kind of een ander document dat de geboorte van een levenloos geboren kind bewijst.

Er zijn geen kosten aan verbonden.