Meld discriminatie

Discriminatie kunt u melden op de site van Stichting Art.1 Midden Nederland (MN).

Discriminatie melden

Stichting Art.1 Midden Nederland (MN) is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting verwijst naar artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”