Meldingen overlast van bedrijven of activiteiten

Heeft u overlast van bedrijven of activiteiten in uw omgeving? Dan kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven. Milieuklachten zoals geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. 

U kunt overlast tijdens kantooruren telefonisch doorgeven: 030 63 92 611. Bij spoedgevallen ’s avonds en in het weekend kunt u bellen met: 030 63 92 101.

Om de melding van overlast in behandeling te nemen, hebben wij tenminste de volgende gegevens nodig:

  • omschrijving van de overlast
  • locatie waar u de overlast ervaart/heeft ervaren
  • wanneer u de overlast ervaart/heeft ervaren (datum, tijd)
  • uw contactgegevens

Nadat uw melding is binnengekomen, onderzoeken we eerst wat er aan de hand is. Gaat het om een bedrijf, dan nemen we contact op met het desbetreffende bedrijf.

We onderzoeken of de overlast binnen de geldende normen valt of niet. Ook onderzoeken we of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen. Er kan alleen handhavend worden optreden als er sprake is van een overtreding.

We houden de afhandeling van meldingen van overlast nauwkeurig bij. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. We kunnen niet alle meldingen van overlast zelf afhandelen. Kunnen wij dit niet, dan spelen wij de melding door naar de juiste instantie (de RUD Utrecht, de provincie, het waterschap, de politie, etc.).

Meldingen van overlast over Windpark Houten

Ervaart u overlast van Windpark Houten? Dan kunt u dit melden bij de RUD Utrecht.

U kunt een email sturen aan milieuklachten@rudutrecht.nl. De RUD behandelt uw mail tijdens kantooruren. U kunt ook bellen met de milieuklachtenlijn van de RUD Utrecht. Deze is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar: 0800-0225510.

De RUD Utrecht is de handhavende instantie namens de gemeente Houten voor het windmolenpark. Dat betekent dat zij de meldingen van overlast ontvangen en behandelen.

De RUD Utrecht beschikt over een team van ongeveer 15 piketmedewerkers. Deze mensen zijn zowel overdag als ‘s avonds in dienst voor het behandelen van meldingen van overlast. Eén persoon overdag en één persoon voor ’s avonds en ’s nachts. De piketmedewerker van de RUD Utrecht pakt uw melding van overlast op en beoordeelt de ernst ervan.  

Meer informatie over de RUD Utrecht vindt u op https://www.rudutrecht.nl/