Meld overlast van bedrijven of activiteiten

Heeft u overlast van bedrijven of activiteiten in uw omgeving? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Milieuklachten zoals geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. 

U kunt overlast tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via 030 63 92 611. Bij spoedgevallen ’s avonds en in het weekend kunt u bellen met: 030 63 92 101.

Heeft het geen spoed, dan kunt u een online melding doen.

Melding doen

We onderzoeken of de overlast binnen de geldende normen valt of niet. Ook onderzoeken we of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen. Er kan alleen handhavend worden optreden als er sprake is van een overtreding.

We houden de afhandeling van meldingen van overlast nauwkeurig bij. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. We kunnen niet alle meldingen van overlast zelf afhandelen. Kunnen wij dit niet, dan spelen wij de melding door naar de juiste instantie (de RUD Utrecht, de provincie, het waterschap, de politie, etc.).

Meldingen overlast Windpark Houten

Ervaart u overlast van Windpark Houten? Dan kunt u dit melden bij RUD Utrecht.

Stuur een mail aan milieuklachten@rudutrecht.nl. De RUD behandelt uw mail tijdens kantooruren. U kunt ook bellen met de milieuklachtenlijn van de RUD Utrecht. Deze is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar: 0800-0225510.

RUD Utrecht is de handhavende instantie namens de gemeente Houten voor het windmolenpark. Dat betekent dat de RUD de meldingen van overlast ontvangt en behandelt.

RUD Utrecht heeft een team van ongeveer 15 piketmedewerkers. Deze mensen zijn zowel overdag als ‘s avonds in dienst voor het behandelen van meldingen van overlast. Eén persoon overdag en één persoon voor ’s avonds en ’s nachts. De piketmedewerker pakt uw melding van overlast op en beoordeelt de ernst ervan.  

Meer informatie over RUD Utrecht vindt u op www.rudutrecht.nl